Thông báo số 1 về Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

Thực hiện Công văn số 217/MTNATL-MT ngày 25/4/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp phổ biến Thông báo số 1 về Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Cuộc thi và và Cuộc thi vàTriển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc. Để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cho các nhà điêu khắc, họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn tỉnh tiếp nhận được thông tin của 02 Cuộc thi, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đăng tải chi tiết nội dung Thông báo trên Trang VHNT Yên Bái điện tử như sau:

 

Các tin khác:

1-5 of 96<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter