THÔNG BÁO: Về việc gửi Đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Copy

Hội đồng Lý luận vừa có Công văn gửi các Hội VHNT Trung ương và địa phương về việc gửi Đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Hội Liêp hiệp VHNT tỉnh Yên Bái xin thông báo tới hội viên và các tác giả chuyên ngành Văn xuôi trong toàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 113<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter