• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thông báo số 4 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019)
Ngày xuất bản: 20/05/2016 1:35:48 CH

Trong ngày 25 tháng 03 năm 2016 Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã họp phiên thường kỳ lần thứ 4 tại Hội trường Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Dự cuộc họp có 09/09 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội.

1. Ban Chấp hành TW Hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019), Hội đã hoàn thiện về công tác tổ chức, bao gồm Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Ban Chấp hành các Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật và các cơ quan trực thuộc Hội. Về công tác chuyên môn, Hội đã tổ chức được 22 Trại sáng tác cho 320 người; tổ chức được 11 đoàn với 172 Hội viên đi thực tế; hỗ trợ nghiệm thu 146 tác phẩm của 146 tác giả; xét hỗ trợ bổ sung lưu giữ 49 tác phẩm của 49 tác giả cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội; hỗ trợ 05 Chi hội Tỉnh, Thành phố tổ chức triển lãm; hỗ trợ 305 tặng phẩm và họa phẩm cho các tác giả có tác phẩm tốt trong các triển lãm chuyên đề của Hội; tổ chức 32 Triển lãm Mỹ thuật với 3.165 tác phẩm của 2.160 tác giả, nhóm tác giả; tổ chức 09 cuộc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 20 tại 08 Tỉnh, Thành; xét tặng 96 giải thưởng trong đó có 10 giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, 84 giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực và 02 giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật; tổ chức 01 hội thảo và 12 tọa đàm...

Ban Chấp hành TW Hội đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực sáng tác và công bố tác phẩm của các Hội viên trong cả nước, nhất là tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và các triển lãm chuyên đề. Hoan nghênh các Hội viên đã chủ động tổ chức được nhiều triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các Chi hội, Hội viên ở Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắk... Ban Chấp hành TW Hội đã dành thời gian để thảo luận những biện pháp nâng cao chất lượng sáng tác Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong những năm tới.

2. Ban Chấp hành TW Hội đã thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác năm 2016 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong năm 2016, Hội sẽ tổ chức 15 Trại sáng tác; 20 đoàn đi thực tế; xét hỗ trợ sáng tác 150 tác phẩm, hỗ trợ bổ sung 30 tác phẩm cho Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội chủ yếu từ các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Triển lãm Mỹ thuật chuyên đề do Hội tổ chức; tiếp tục hỗ trợ in sách lý luận phê bình và sách tác giả... Các Chi hội và Hội viên chủ động đăng ký hoạt động năm 2016 với Văn phòng TW Hội và Văn phòng đại diện phía Nam để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ giải quyết.

Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 21 năm 2016: Triển lãm Hội họa Khu vực I - Hà Nội khai mạc thứ Hai ngày 29/08/2016. Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng Khu vực I - Hà Nội khai mạc thứ Sáu ngày 12/08/2016. Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại TP. Hải Phòng, khai mạc thứ Hai ngày 22/08/2016. Khu vực III - Tây Bắc Việt Bắc tổ chức tại tỉnh Lai Châu, khai mạc thứ Năm ngày 25/08/2016. Khu vực IV - Bắc miền Trung tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, khai mạc thứ Sáu ngày 19/08/2016. Khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi, khai mạc thứ Ba ngày 16/08/2016. Khu vực VI - TP. Hồ Chí Minh khai mạc thứ Bảy ngày 06/08/2016. Khu vực VII - Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, khai mạc thứ Sáu ngày 12/08/2016. Khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, khai mạc thứ Ba ngày 09/08/2016.

Ban Chấp hành TW Hội giao cho Ban Thường vụ liên hệ với các Tỉnh, Thành để tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 22 năm 2017, dự kiến tại: Hà Nội (Khu vực I - Hà Nội), Bắc Ninh (Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng), Yên Bái (Khu vực III - Tây Bắc Việt Bắc), Quảng Bình (Khu vực IV - Bắc miền Trung), Bình Định (Khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên), TP. Hồ Chí Minh (Khu vực VI - TP. Hồ Chí Minh), Bình Phước (Khu vực VII - Đông Nam Bộ) và Hậu Giang (Khu vực VIII - Đồng bằng sông Cửu Long).

Ban Chấp hành TW Hội đã quyết định một số chủ trương khác giao cho Ban Thường vụ triển khai:

- Các Triển lãm Mỹ thuật của các Chi hội và Câu lạc bộ trong kế hoạch của Hội từ năm 2016 trở đi sẽ tổ chức theo chuyên đề (nội dung, chất liệu...), chọn lọc các tác phẩm để nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, việc đi thực tế của các Tỉnh, Thành khác sẽ được dành cho Hội viên các Chi hội Tỉnh, Thành đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hằng năm. Đồng chí Chi hội trưởng Chi hội có trách nhiệm lập danh sách và gửi về Ban Thường vụ xem xét giải quyết.

- Thiết kế mới Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, đảm bảo trang trọng và từ năm 2016, việc tặng Kỷ niệm chương sẽ không kèm theo kinh phí.

- Hằng năm, Ban Thường vụ có kế hoạch làm việc với các Tỉnh có phong trào mỹ thuật còn yếu. Năm 2016, tập trung vào các tỉnh khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

- Gửi đến các Hội viên tờ khai để chuẩn bị làm Kỷ yếu Hội viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 - 2017).

- Việc kết nạp Hội viên mới năm 2016 thực hiện như năm 2015. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/6/2016. Đề nghị liên hệ với Văn phòng TW Hội và Văn phòng đại diện phía Nam để nhận mẫu hồ sơ đăng ký kết nạp.

- Ban Chấp hành các Chi hội thực hiện các quy chế liên quan đến hoạt động của Chi hội đã được Ban Chấp hành TW Hội khóa VIII (2014 - 2019) ban hành. Triển khai tổ chức các hoạt động của Chi hội. Quản lý và tiến hành thu chi Hội phí theo quy định; lập danh sách các trường hợp Hội viên không đóng hội phí từ 02 năm trở lên về Ban Chấp hành TW Hội để xem xét xóa tên Hội viên vào kỳ họp thứ 5 tháng 9/2016 (trừ các Hội viên từ 70 tuổi trở lên). Các Chi hội cần thông tin về Ban Thường vụ và Tạp chí Mỹ thuật các hoạt động mỹ thuật (triển lãm, đi thực tế...) để kịp thời đưa lên trang thông tin điện tử của Hội và sử dụng cho Tạp chí.

- Chuẩn bị tu bổ, sửa chữa Trung tâm Mỹ thuật đương đại (17 Thành Công, Hà Nội) để chuyển Văn phòng TW Hội về địa điểm trên trong thời gian Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam xây dựng trụ sở mới tại 51 Trần Hưng Đạo (sau khi chuyển địa điểm, Ban Chấp hành TW Hội sẽ thông báo số điện thoại và địa chỉ liên hệ mới đến các Hội viên).

3. Năm 2016 là năm kỷ niệm 65 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ (1951 - 2016), cũng là ngày truyền thống của giới Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có công văn gửi đến các Tỉnh, Thành về việc tổ chức các hoạt động liên quan (hội thảo, tọa đàm, triển lãm...) nhân sự kiện quan trọng này. Ban Chấp hành TW Hội đề nghị các Chi hội phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương để tổ chức tốt các hoạt động. Ban Chấp hành TW Hội mong muốn các Hội viên và các nghệ sĩ tạo hình trong cả nước tích cực hoạt động sáng tác, có nhiều tác phẩm với chất lượng cao tham gia các Triển lãm Mỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, thiết thực chào mừng thành công và thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

          CHỦ TỊCH HỘI


Hoạ sĩ
Trần Khánh Chương

 Theo nguồn Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter