• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
[Inforgraphich] 10 việc cần làm để phòng chống dịch COVID-19
Ngày xuất bản: 31/03/2020 2:34:00 CH

 

Công văn hỏa tốc số 792/UBND-VX ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tuyên truyền 10 việc cần làm để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter