• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng): Thông qua 3 nghị quyết chuyên đề
Ngày xuất bản: 19/01/2021 6:50:00 CH

 

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng), sáng nay - 19/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị và tiến hành bế mạc.

39  ý kiến tham gia vào nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nêu rõ: Trong phiên thảo luận tại tổ đã có 39 ý kiến tham gia vào nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Hội nghị. 

Theo đó, cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, đánh giá sâu thêm kết quả, tồn tại, hạn chế, nhất là việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh để ký ban hành.

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp của các dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến cụ thể vào kết cấu, bố cục; quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp. 

Cùng với giải trình, làm rõ nhiều nội dung ý kiến của đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng thời tiếp thu nhiều nội dung và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, tính toán cụ thể để đưa ra mục tiêu phù hợp, khả thi. Đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn lọc, tiếp thu các ý kiến tham gia để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo các nghị quyết. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề án, chính sách cụ thể sẽ được cụ thể hóa trong các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong phần thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng thời có một số bổ sung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, vấn đề giảm nghèo, xóa nhà tạm, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, chăm lo tết cho người nghèo, an sinh xã hội...

 

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường.

 

Nhất trí thông qua 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: Nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ đề ra

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả nổi trội, tích cực và tiến bộ hơn so với năm 2019 là kết quả của sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân. 

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt gắn với trách nhiệm giải trình và thực thi nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2021, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, Chương trình hành động số 10 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là 9 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhằm sớm đưa nghị quyết  của Đảng vào cuộc sống. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao, các địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Trước mắt, tổ chức thật tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt là kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, chỉ đạo các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt vào dịp Đại hội XIII của Đảng cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Về nội dung dự thảo các nghị quyết chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung tờ trình và các dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại Hội nghị. Nội dung các nghị quyết được xây dựng công phu, khoa học, sát thực, đồng bộ; hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát, cụ thể hóa quan điểm, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. 

Để sớm triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, HĐND và UBND tỉnh cần nhanh chóng rà soát, ban hành các đề án, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tính khả thi cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra, đưa quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

 Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter