• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng): Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái: Sự chuyển động mạnh mẽ
Ngày xuất bản: 29/07/2019 3:34:29 CH

Như tin đã đưa, sáng nay (29/7), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng cuối năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trình bày nêu rõ: Để cụ thể hóa chủ đề, mục tiêu năm 2019 là "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” và phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 theo hướng quyết tâm cao, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống báo cáo kết quả tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019.

Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết thúc 7 tháng đầu năm 2019, Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81% (cao hơn  so với cùng kỳ năm 2018); nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ, trong đó, các ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm có sự chuyển động mạnh mẽ. 

Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,06% so cùng kỳ (cao nhất trong 4 năm gần đây); tổng vốn đầu tư phát triển tăng 30,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,5%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30%; lượng khách du lịch tăng 33% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Thu hút đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp có tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, nghiêm túc kiểm điểm, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Đó là: việc triển khai thực hiện Chương trình 144-CTr/TU ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm, cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2019 có việc còn lúng túng, chưa kịp thời; thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2019 chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ.

Việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án có mặt còn hạn chế; một số nhà đầu tư vi phạm quy định, không đảm bảo tiến độ theo cam kết chậm được xem xét, xử lý; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trình bày Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX  Đảng bộ tỉnh về các dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trình bày Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về các dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội, gồm: Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; Báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2030 và Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025.

 

Các đại biểu tham gia các tổ thảo luận .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2019, Hội nghị chia 4 tổ thảo luận để các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong các báo cáo đồng thời làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. 

 

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter