• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày xuất bản: 02/10/2020 8:46:00 CH

 

Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng nay (2/10) diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Kỳ họp.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã Nghị quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Triệu Tiến Thịnh; bầu đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bầu đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí Dương Văn Tiến, Nguyễn Văn Khánh và Tạ Văn Long.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh

Kỳ họp cũng đã bầu các đồng chí: Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử bổ sung chức danh một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Tân Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh hứa nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng thời xây dựng Chương trình hành động để thực hiện 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với những giải pháp khả thi, bám sát mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", từ đó quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter