• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh
Ngày xuất bản: 02/10/2020 3:46:00 CH

 

 Như tin đã đưa, sáng nay, 2/10/2020, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, giới thiệu nhân sự bầu cử các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín trực tiếp tại Kỳ họp. Với số phiếu tín nhiệm cao, các đồng chí được giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh đã trúng cử các chức danh được giới thiệu.

Theo đó, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí: Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các Nghị quyết về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh được thông qua tại Kỳ họp cụ thể như sau:

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Thị Thanh trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Triệu Tiến Thịnh do được nghỉ chế hộ hưu trí.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Đức Duy.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả  bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tạ Văn Long, để nhận nhiệm vụ mới; ông Dương Văn Tiến và ông Nguyễn Văn Khánh nghỉ hưu trí theo quy định.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó bổ sung chức danh các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà sau: ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Trần Chiêu, ông Vũ Văn Minh, ông Trương Ngọc Biên, ông Trần Thế Hùng, ông Vũ Xuân Sáng, ông Hoàng Văn Thuyên, ông Nguyễn Văn Tuyến, ông Đỗ Văn Dự đã nghỉ chế độ theo quy định và ông Trần Nhật Tân, Lê Văn Trung, ông Nguyễn Minh Toàn, ông Hà Ngọc Văn, đã nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà sau: Ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Đinh Đăng Luận, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ông Đoàn Hữu Phung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Vũ Vinh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Ông Nguyễn Văn Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh. 

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter