• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tiểu sử đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày xuất bản: 02/10/2020 3:50:00 CH

 

Tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã bầu đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí Trần Huy Tuấn.

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Sơ yếu lý lịch

- Họ và tên: Trần Huy Tuấn.

- Sinh ngày: 28/8/1974.

- Nơi sinh: Mậu A - Văn Yên - Yên Bái.

- Quê quán: Xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc: Tày.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/11/2002.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác

- Từ 5/1997 - 8/2000: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

- 8/2000-01/2004: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Ban Quản lý công trình thủy lợi Yên Bái.

- 01/2004 - 3/2005: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

- 3/2005 - 10/2005: Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

- 10/2005 - 4/2010: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

- 4/2010 - 8/2011: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

- 8/2011 - 12/2011: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

- 12/2011 - 15/9/2015: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- 15/9/2015 - 30/9/2015: Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Từ tháng 10/2015-5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 6/2016 - 9/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- 10/2019 đến 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tháng 9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày 02/10/2020: Tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter