• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái Giao ban báo chí quý III năm 2019
Ngày xuất bản: 10/07/2019 1:19:29 CH

Chiều 10/7, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí quý III năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị còn đồng chí Trần Thế Hùng- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Hà Ngọc Văn- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Bưu điện tỉnh và các sở, ngành liên quan; lãnh đạo, phóng viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và đại diện các báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong quý II/2019, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; cổ vũ và động viên phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế- văn hóa- xã hội; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh tới các cơ quan báo chí về kết quả chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức, song nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn có nhiều chuyển biến tích cực: kinh tế duy trì ở mức phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, văn hóa- xã hội phát triển khá toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân dược nâng lên…

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chỉ số tăng trưởng kinh tế, công tác thu ngân sách được triển khai quyết liệt; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được tỉnh hết sức quan tâm; triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng; đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp…

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ trong tâm sau: Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ đề năm 2019 là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (bao gồm: tiếp tục thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bề vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung đẩy mạnh phát triển môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung ưu tiên, huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chương trình hành động của Tỉnh ủy); tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa- xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với diễn biến thay đổi khí hậu; Đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xây dựng chính quyền các cấp, đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Hùng- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình thực tế, thực trạng, nguyên nhân và kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời thông tin những giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống bão lũ, từ đó định hướng những nội dung cần tập trung tuyên truyền, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí tuyên truyền của các cơ quan báo chí cũng như các phóng viên, nhà báo. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền mạnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh, Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy; tăng cường quản lý phóng viên, biên tập viên khi đưa tin tuyên truyền những vấn đề nhạy cảm trong xã hội; tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương; tập trung triển khai Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo; chủ động tuyên truyền Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý theo Đề án 11; đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa- xã hội, công tác quốc phòng- an ninh, hoạt động đối ngoại của tỉnh…

Đồng chí Hà Ngọc Văn- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao hỗ trợ tác phẩm báo chí xuất sắc cho các tác giả, nhóm tác giả 

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho 12 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc quý II năm 2019. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái có tác phẩm “Hành chính công- Tạo dựng niềm tin từ sự hài lòng của cư dân thành phố” của tác giả Nguyễn Tâm được hỗ trợ lần này.

Nguyễn Tâm

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter