THỂ LỆ Giải báo chí với chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025

BTC CUỘC THI BÁO CHÍ

 
 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Yên Bái, ngày 14 tháng 9 năm 2023

 

THỂ LỆ

Giải báo chí với chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc  và bình yên cuộc sống"

giai đoạn 2023 - 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 224 /KH-CAT-PX03, ngày 14 tháng 9 năm 2023)

 

 

Điều 1. Tên gọi:

   "Giải báo chí với chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2: Đơn vị tổ chức: Công an tỉnh Yên Bái và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

Đơn vị thường trực: Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa

1. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2025), kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

2. Giải báo chí nhằm thu hút, cổ vũ những người làm báo chuyên và không chuyên trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) bằng các tác phẩm báo chí phản ánh đa dạng, sâu sắc và đậm nét hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Thông qua Giải báo chí, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí là cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với Nhân dân. Đồng thời, ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Điều 4. Nội dung các tác phẩm báo chí tham dự giải

- Tuyên truyền đậm nét truyền thống anh hùng của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái; sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với Công an nhân dân; những hình ảnh đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng của Công an tỉnh Yên Bái

- Tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (trong đó, quan tâm, chú trọng đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; kết quả từ việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng CAND, đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đề án 06, các Dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo...).

- Ghi nhận, phản ánh chân thực, khách quan những thành tích, chiến công, những khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Phản ánh vai trò, sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế với lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự. 

- Phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Đưa ra giải pháp, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

- Thông tin cảnh báo, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới lợi dụng công tác bảo đảm an ninh, trật tự để phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Điều 5. Hình thức tác phẩm tham dự Giải 

1. Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. 

2. Thể loại báo chí dự Giải, gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký, ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử). 

3. Tác phẩm dự Giải cần đảm bảo sự chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. 

Điều 6. Điều kiện tham dự Giải 

1. Về tác giả

- Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân (có quốc tịch Việt Nam) có tác phẩm báo chí về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

- Mỗi tác giả dự thi không quá 02 tác phẩm, riêng quay phim đứng tên không quá 03 tác phẩm. Mỗi nhóm tác giả tham gia không quá 07 người. Riêng thể loại ảnh báo chí, mỗi tác giả được dự thi tối đa 03 tác phẩm (mỗi nhóm ảnh, phóng sự ảnh không quá 10 ảnh).

- Thành viên Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức Giải không tham dự Giải.

* Lưu ý: Tác giả tham dự Giải phải không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không vi phạm Luật Báo chí, Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Về tác phẩm

- Tác phẩm được xét trao Giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Các tác phẩm phải bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải.

- Các tác phẩm gửi tham dự Giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, ghi rõ đã đăng, phát sóng lần đầu kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/4/2025 trên cơ quan báo, đài; có xác nhận của cơ quan báo chí kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải, không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ hoạt động tuyên truyền.

- Số lượng: 02 bộ/01 tác phẩm.

* Lưu ý: Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia, những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí Trung ương và địa phương được quyền tham dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt, thông tin về đơn vị, thời gian tổ chức Giải.

Điều 7. Cách thức tham dự Giải 

- Đối với tác phẩm báo in: Gửi phần tác phẩm gốc được đăng, cắt từ các báo, tạp chí hoặc photo từ tác phẩm gốc. Trên tác phẩm ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian đẳng tải. Trường hợp không có bản báo gốc thì đánh máy lại trên khổ giấy A4 kèm theo xác nhận của đơn vị, cơ quan chủ quản. Bản in phải sạch, đẹp, rõ ràng.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: phải là tác phẩm sáng tác lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, không phải là phiên bản của báo in. Tác phẩm báo điện tử cần in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, đường link của bài, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đường link của tác phẩm gửi vào địa chỉ email của Ban tổ chức. Hội đồng chấm giải chấm theo đường link tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Gửi phần thuyết minh và kịch bản, lời bình kèm theo đĩa DVD hoặc USB ghi nội dung tác phẩm. Mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên đĩa phải ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Thời lượng tác phẩm phát thanh tối đa 10 phút/tác phẩm. 

Lưu ý: Các tác phẩm phát thanh phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài hoặc các nền tảng số khác (nếu có)

- Đối với tác phẩm truyền hình: Gửi phần thuyết minh và kịch bản, lời bình. Tác phẩm ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Thời lượng tác phẩm truyền hình tối đa 12 phút/tác phẩm. 

Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài hoặc các nền tảng số khác (nếu )

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Ảnh gốc; cùng với ảnh đã đăng tải trên báo, tạp chí, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Không chấp nhận ảnh chụp/phô tô lại từ ảnh gốc. 

Điều 8. Nguyên tắc chấm Giải 

   - Công an tỉnh thành lập Ban Giám khảo, Hội đồng chung khảo Giải.

- Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban giám khảo tỉnh xem xét, đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức để quyết định trao giải.

- Việc chấm giải phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, công bằng theo đúng điều lệ Giải, tiêu chí, thang điểm do Ban Tổ chức công bố. 

- Các tác phẩm tham dự Giải được Ban Tổ chức gửi về Ban Tổ chức của Bộ Công an.

 Điều 9. Thời gian tiếp nhận tác phẩm

1.Thời gian nhận tác phẩm: Kể từ ngày phát động giải báo chí (8/6/2023 đến hết ngày 30/4/2025) (theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

- Ở Bộ Công an: Gửi về Địa chỉ Cục Truyền thông Công an nhân dân (Phòng 3, SĐT: 0904149596; 0902821791), số 01 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ email: giaibaochibca2023@gmail.com.

- Ở Tỉnh: Gửi về địa chỉ Hội nhà báo tỉnh Yên Bái, số 263 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (theo dấu công văn hoặc dấu bưu điện). Địa chỉ email: hoinhabaoyenbai.yb@gmail.com.

Lưu ý: Đối với các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh mỗi đơn vị có ít nhất 01 tác phẩm chất lượng cao để tham dự giải. Các đơn vị gửi 01 bộ dự thi về Bộ Công an và 01 bộ dự thi về Hội nhà báo tỉnh Yên Bái.

* Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 10. Tổng kết, trao giải

Lễ công bố và trao Giải báo chí về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” sẽ được tổ chức vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

Điều 11. Giải thưởng

1. Giải thưởng cấp Công an tỉnh

   - Cơ cấu giải thưởng gồm 05 bộ giải: Báo viết, báo điện tử; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Ảnh báo chí. Mỗi bộ giải gồm: 05 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích. Cụ thể:

+ Giải A: 7.000.000 đồng

+ Giải B: 5.000.000 đồng

+ Giải C: 4.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng

  (Tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng tiền thưởng, kèm theo giấy chứng nhận Giải).

2. Giải thưởng cấp Bộ Công an

   Cơ cấu giải thưởng: Gồm 01 Giải đặc biệt, 05 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 25 giải khuyến khích. Cụ thể:

- Giải đặc biệt: 80.000.000 đồng

- Giải Nhất: 50.000.000 đồng

- Giải Nhì: 30.000.000 đồng

- Giải Ba: 20.000.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng

   (Tác giả, tác phẩm đoạt Giải được tặng tiền thưởng, kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng và biểu trưng Giải thưởng).

Điều 12. Ban Tổ chức

- Ban Tổ chức Giải báo chí ở Bộ do Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam thống nhất quyết định.

- Ban Tổ chức Giải báo chí ở Công an tỉnh do Công an tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tham mưu Ban Giám đốc thống nhất quyết định thành lập.

- Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức mời một số nhà báo có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia.

Điều 13. Quy trình xét, công bố và trao giải

Dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Giải báo chí quyết định trao giải cho các tác phẩm xuất sắc đạt giải, không nhất thiết phải trao đủ các giải và tổ chức trao giải cuộc thi vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2025), kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại gửi cho Ban Tổ chức Giải báo chí. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. Thời gian muộn nhất sau 3 tháng kể từ khi trao giải.

2. Tác phẩm tham dự Giải báo chí nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải báo chí, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đại tá Lê Việt Thắng

HỘI NHÀ BÁO TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH

  

(Đã ký)

 

 

Hà Ngọc Văn

 

 

Nơi nhận:

- Cục Truyền thông CAND (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT;

Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh, (để p/h);

- Các đ/c Phó Giám đốc (để c/đ);

- Công an các đơn vị, địa phương (để t/h);

- Lưu: VT, CTĐ&CTCT.

 

 

Các tin khác:

1-5 of 99<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter