Bế mạc Kỳ họp thứ nhất – Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX: Đồng chí Trần Huy Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Như tin đã đưa, sáng 4/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND, các ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Quốc hội khóa XIV; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các cơ quan, ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành của tỉnh và 56 đại biểu vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, các đại biểu tham dự đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh  ủy và đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh

tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu trúng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu chúc mừng 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX vừa vinh dự được cử tri toàn tỉnh tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu khẩn trương bắt tay ngay vào các công việc của nhiệm kỳ mới.

Thực hiện chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIX đã tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Tạ Văn Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII; Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, Kỳ họp tiếp tục thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên các ban của HĐND tỉnh và bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND tỉnh khóa XIX.

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nghiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng ban không chuyên trách Ban Pháp chế; các đồng chí  Hà Thái Thọ và Lã Anh Tuấn được bầu làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế.

Đồng chí  Hoàng Viễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; đồng chí  Ngô Việt Hưng – Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế.

Đồng chí  Hoàng Thị Lan Hương được bầu làm Trưởng ban Văn hóa – Xã hội;  đồng chí Trần Hải Long – được bầu làm Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội. Đồng chí Triệu Thị Bình được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc; đồng chí Hà Mạnh Thắng được bầu làm Phó Trưởng ban.

Thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XIX

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XIX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Tỉnh ủy trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực làm việc hết mình, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

 Đồng chí Trần Huy Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Tiếp đó, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm 2021- 2026.

 

Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Trần Huy Tuấn  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp đó, các đại biểu đã bầu 18 ủy viên UBND tỉnh và 25 vị hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Kỳ họp đã thông Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu về dự Kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX khẳng định: Đây vừa là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó; đòi hỏi các đồng chí được bầu vào các chức danh phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xin hứa, với trọng trách được giao, sẽ lãnh đạo và cùng các thành viên UBND tỉnh tiếp tục đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX nêu rõ: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh theo đúng quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự thống nhất cao giữa chủ trương của Đảng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm  kỳ 2021- 2026. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu; thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như thành công của kỳ họp lần này, cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được của nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để Yên Bái phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Theo nguồn: Báo Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter