Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 (mở rộng): Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Tiếp tục chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, các đại biểu nghe tóm tắt dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thông qua Chương trình công tác năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy; thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Trình bày dự thảo Báo cáo năm 2022, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Yên Bái đã nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022, đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh đã triển khai đồng bộ 3 đột phá chiến lược và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2022 đạt kết quả tích cực; dự ước 16/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra, 15/32 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo năm 2022 của Tỉnh ủy.

 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62% (cao hơn mục tiêu 7,5% theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy), xếp thứ 8/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 5,95%, cao nhất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đạt mục tiêu đề ra. Có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch; toàn tỉnh công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% kế hoạch. 
 
Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 14,76%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.600 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 6 %.
 
Trong năm 2022, dự ước thành lập mới 310 doanh nghiệp, vượt 3,3% kế hoạch; 85 hợp tác xã, vượt 6,3% kế hoạch; 528 tổ hợp tác, vượt 76% kế hoạch.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Tỉnh luôn quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Người nghèo, hộ gia đình chính sách, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được chăm lo. Giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. 
 
Tỉnh thực hiện tuyển dụng, bổ sung 298 giáo viên các cấp học, bảo đảm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các huyện vùng cao; điều chuyển 46 giáo viên từ vùng đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố; biệt phái 15 giáo viên tiếng Anh từ vùng thấp lên các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. 
 
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm 5,05% so với năm 2021, vượt 1,05% kế hoạch; trong đó, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%; khởi công xây dựng 522 căn nhà cho hộ nghèo. 
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
 
Tiếp đó, các đại biểu được nghe Tờ trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”’.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu định hướng thảo luận tại tổ.
 
Định hướng thảo luận tại tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu chủ động nghiên cứu thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung, văn bản. Cụ thể, đối với dự thảo báo cáo năm 2022 của Tỉnh ủy, tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả; phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; bổ sung những vấn đế chưa rõ; trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 3 dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh. 
 
Theo Báo Yên Bái điện tử

Các tin khác:

1-5 of 1027<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter