Khai mạc Kỳ họp thứ hai - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX

 

Sáng nay - 16/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, gồm: xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân và xem xét, thảo luận để thông qua 15 nghị quyết chuyên đề.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX dự Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung đệ trình; quá trình xây dựng, thẩm tra đã tiếp thu đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị: Với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình đã định, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ngay sau Kỳ họp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh Kỳ họp.

Tiếp đó, tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Các tin khác:

1-5 of 546<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter