Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 20/12, tại trụ sở Liên hiện các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Khối giao ước thi đua Khối các Hội đặc thù tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Khối các Hội đặc thù của tỉnh có 11 thành viên, gồm Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Đông y, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Luật gia, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên minh hợp tác xã. Trong năm qua, các tổ chức Hội đã tích cực đổi mới hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trọng tâm để triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, các điển hình tiên tiến góp phần vào ổn định tình hình, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù tập trung vào các nhiệm vụ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tổ chức, ký kết nội dung giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các tập thể, cá nhân đối với đơn vị, địa phương và cấp trên; Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và các phong trào thi đua; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh…

Các đơn vị trưởng khối, phó khối năm 2023 nhận Cờ luân lưu

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2023, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tập trung thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện tốt Luật Thi đua- Khen thưởng; Thực hiện tốt công tác Thi đua- khen thưởng tại từng đơn vị; Thực hiện tốt Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Duy trì và phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị trong khối; Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Công tác Thi đua- Khen thưởng…

Đồng chí Đinh Xuân Cường- Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh phát biểu tại hội nghị đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác Thi đua- Khen thưởng; đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối thi đua các Hội đặc thù trong năm 2022, đề cao vai trò của các đơn vị trưởng khối, phó khối. Để làm tốt công tác thi đua trong năm 2023, đồng chí Đinh Xuân Cường cũng lưu ý một số nội dung mà Khối cần thực hiện: Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của trung ương, của tỉnh về Thi đua, khen thưởng; Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; Phát triển phong trào thi đua cả về bề rộng lẫn chiều sâu; Quan tâm đúng mức đến phong trào thi đua; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua các cấp; Đổi mới hoạt động thi đua của Khối; Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo…

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

Nhân dịp này, Khối các Hội đặc thù đã bầu đơn vị trưởng khối năm 2023 (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), đơn vị phó khối (Hội Liên hiệp VHNT tỉnh); đồng thời tiến hành bỏ phiếu suy tôn các đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ (Hội Khuyến học), cờ thi đua của UBND tỉnh (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh); Bằng khen của UBND tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh) và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua khối năm 2023.

MINH NGỌC- THU HÀ

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 848<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter