Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Trong sáng nay (6/7) - ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, các đại biểu nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, tiếp tục thảo luận tại hội trường, nghe lãnh đạo các sở, ngành giải trình những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Bước vào đầu phiên làm việc buổi sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 7. Theo đó, tại 4 tổ đã có trên 50 ý kiến thảo luận. Đa số các ý kiến đều nhất trí với những đánh giá, nhận định trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung trình Kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 7.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, khó khăn và những nội dung cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới. 

Đối với Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, có ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ theo kế hoạch; đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách, chương trình hành động, khâu đột phá để từng bước cụ thể hóa thực hiện, bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. 

Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành kế hoạch khắc phục bảo đảm nâng cao vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đánh giá bổ sung việc đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử.

Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông trong 6 tháng cuối năm, cần bổ sung các giải pháp về tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với cử tri bên lề Kỳ họp.

Cũng có ý kiến đề nghị, để đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng, dầu của người dân vùng cao,  ngành công thương cần quan tâm, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các địa phương về quản lý, kinh doanh thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ (thường gọi là cây xăng mini) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ. 

Ý kiến  khác đề nghị tỉnh cần có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đặc biệt là đối với đội ngũ ngành y tế, giáo dục - đào tạo...

Đối với kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp, đa số các ý kiến nhất trí với nội dung của các dự thảo nghị quyết và tham gia một số ý kiến vào Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040; Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Đại biểu Chu Quốc Hoàng tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh khi thực hiện Quyết định 861

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận chung tại hội trường, tập trung vào một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó đạt kế hoạch đề ra; giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công trình trọng điểm, đầu tư công trong lĩnh vực giao thông; giải pháp hỗ trợ người nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân ở các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861 của Thủ tướng chính phủ trong giai đoạn tới; phục hồi và phát triển du lịch tỉnh trong tình hình mới…

Sau các ý kiến thảo luận cảu đại biểu, HĐND tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan chức năng giải trình liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó đạt kế hoạch đề ra; về những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới. 

Cùng đó là các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn; thực trạng thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay và giải pháp hỗ trợ người nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người dân ở các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới; giải pháp phát triển du lịch của tỉnh; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; mức thu học phí các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên cơ sở mức thu được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới...

 

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh giải trình ý kiến của đại biểu và cử tri về các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn trong thời gian tới.

Kết thúc phiên thảo luận, HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết. Theo đó, đã có 11 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 lần lượt được thông qua với tỷ lệ tán thành cao. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

1) Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

(2) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B – Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 

(3) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(4) Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

(5) Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

 (6) Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. 

(7) Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 (8) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022. 

(9) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế đối với người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025. 

(10) Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(11) Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

 

Chiều nay, Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, thông qua Nghị quyết Kỳ họp và tiến hành bế mạc. 

Theo Báo Yên Bái điện tử

Các tin khác:

1-5 of 751<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter