Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Trang VHNT Yên Bái điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh Tiến Lập)

Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau thời gian 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã dành cho Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Kỳ họp bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm yêu cầu đề ra.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân!

Sau khi xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 67 ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo quan trọng khác trình kỳ họp theo luật định, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và thống nhất:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, có những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Song, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã nhanh chóng, khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021 như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, trồng rừng, xuất khẩu hàng hóa, đón khách du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo việc làm mới cho lao động. Các nhiệm vụ trọng tâm (như chuẩn bị và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh) được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Công tác chăm lo đời sống, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được quan tâm và đẩy mạnh. Giáo dục, đào tạo nghề đạt kết quả tích cực; công tác giảm nghèo tiếp tục được thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

Trên cơ sở bám sát Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 67 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng bảo đảm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2021-2025; các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh.

Hai là, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản; phấn đấu năm 2022 tăng trưởng GRDP đạt trên 7,5%, thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh. Nâng cao năng lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ba là, quan tâm chăm lo phát triển văn hoá - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; phấn đấu chỉ số hạnh phúc đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021; đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp, cam kết đã nêu trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân,

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian để nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với không khí hết sức dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm cao, góp phần phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp tục cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng hoặc cử tri kiến nghị nhiều lần, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái; ban hành mức thu học phí hằng năm đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023, đây là những chính sách, quy định có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri trong tỉnh về kết quả của Kỳ họp, tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung của Kỳ họp; trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và cử tri trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Các tin khác:

31-35 of 797<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter