Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khoa học- Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

 

Sáng 21/7, tại Hội trường tầng 3- Trụ sở Viễn thông tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khoa học- Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. GS,TS. Phùng Xuân Nhạ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Hội nghị có sự kết nối của 40 điểm cầu, trong đó có 39 điểm cầu tại các Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương với hơn 2.170 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh; đại diện các Chi hội chuyên ngành VHNT tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng các cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS,TS. Phùng Xuân Nhạ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần có sự tham gia của các cấp các ngành, của hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ đóng vai trò rất quan trọng.

Với mục tiêu tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu  trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, tạo sự thống nhất ý chí quyết tâm chính trị, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo, tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Để đạt được yên cầu đặt ra, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần thận thức sâu sắc và nghiêm túc nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên của Liên hiệp, các Hội VHNT và Liên hiệp Các Hội Khoa học- Kỹ thuật đều nắm vững và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII, tạo chuyển biến rõ rệt về hình thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng; tăng cường và nâng cao hiểu quả các hoạt động VHNT, KHKT, hướng tới các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật có chất lượng cao…

Trong quá trình nghiên cứu, chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện, những quan điểm của Đại hội về văn hóa, văn nghệ, KHKT, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức để tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia về giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển nghệ thuật gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa, văn nghệ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Hội VHNT, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia, khuyến khích sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện chủ trương khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển, phù hợp với phương thức sản xuất hiện đại. Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng xuất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, có dấu hiệu phát triển về khoa học và công nghệ phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện trong nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yên cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo về đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu đổi mới sáng tạo…

Khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ, trí thức là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các văn nghệ sĩ, trí thức cả nước phát huy truyền thống cách mạng và các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được PGS, TS Nguyễn Viết Thông- Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới"; chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo” do Tiến sĩ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  truyền đạt.

            NGUYỄN TÂM

 

Các tin khác:

1-5 of 725<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter