Yên Bái gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023

Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố của tỉnh cùng 150 đại biểu đại diện trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Yên Bái.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đặc biệt, dành nhiều nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ được ra sức sáng tạo, phát triển và cống hiến vì sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách nhằm tạo điều kiện để phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nhờ đó, công tác xây dựng đội ngũ trí thức đã có những bước tiến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên. Các tổ chức tập hợp, đoàn kết trí thức, văn nghệ sĩ được sắp xếp, kiện toàn, hợp lý, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 23.000 người, trong đó có 35 người có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II; trên 1.200 người có trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I; trên 15.000 người trình độ đại học.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đã tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học, nghệ thuật; là lực lượng nòng cốt đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cùng với đó, đã trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Từ năm 2011 đến nay đã 367 đề tài, dự án khoa học được ứng dụng vào thực tiễn và phát huy hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, gắn với những tên tuổi trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh.

Cùng với đó, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật không ngừng phát triển, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, phản ánh chân thực đời sống xã hội, mang đậm giá trị chân- thiện- mỹ, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; đồng thời, quảng bá hình ảnh Yên Bái đến đông đảo công chúng. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh, đội ngũ trí thức lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiệp vụ, nhất là những vấn đề mới, khó, các thách thức an ninh phi truyền thống... góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; qua đó, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc những nỗ lực cống hiến, thành tích nổi bật và công lao đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong suốt những năm qua

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy khẳng định: Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã có mặt ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đều đã và đang ngày đêm nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận tâm cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc đối với những nỗ lực cống hiến, thành tích nổi bật và công lao đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong suốt những năm qua.

Để phát huy vai trò quan trọng và sứ mệnh to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức có trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt coi trọng việc tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo và cống hiến. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức.

Cùng với đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà cần tiếp tục dành nhiều tâm huyết, nghiên cứu, sáng tạo để có thêm nhiều công trình khoa học hoặc tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trẻ, các bạn cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình để dám dấn thân vào nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo ở những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, vừa để khẳng định bản thân và vừa cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội.

Đồng chí yêu cầu Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động; chủ động sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đã tham gia đóng góp một số ý kiến về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của trí thức trẻ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh… Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trao đổi bên lề buổi gặp mặt

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GẶP MẶT:

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì phần tham luận tại buổi gặp mặt

 

Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tham luận tại buổi gặp mặt

 

Đại diện trí thức tiêu biểu tỉnh Yên Bái tham luận tại buổi gặp mặt

 

Đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc mừng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Yên Bái

 

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

 

Quang cảnh buổi gặp mặt

Yến Trang- Tuấn Vũ

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 911<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter