Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 22/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 254 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5.000 đảng viên thuộc 81 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ công tác số 2 của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Thành ủy Yên Bái, Huyện ủy Yên Bình.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Chanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIIII nhấn mạnh: 5 năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Khối đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hăng hái thu đua công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (trong đó có 12 chỉ tiêu vượt Nghị quyết), góp phần tích cực cùng Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp đã phát huy vai trò trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối tăng trưởng bình quân 7%/năm, cao hơn 0,5% so với nghị quyết Đại hội; lợi nhuận sau thuế đạt 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 40 triệu USD; tạo việc làm cho trên 10.000 lao động; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 7 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều điểm mới, sáng tạo và đạt kết quả khá tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tạo nguồn cán bộ các cấp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức tốt.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có nhiều tác động tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên đạt kết quả nổi bật. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể có nhiều đổi mới…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội.

Với chủ đề  "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham mưu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng quát, trong đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ Khối đã đề ra 9 chỉ tiêu và 3 đột phá với 2 nhiệm vụ lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm,

trưng bày sáng tạo, đặc trưng của các chi, đảng bộ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đánh giá cao sự đổi mới, tư duy của Đảng bộ Khối trong việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số nội dung, trong đó, trước hết cần khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có vai trò lớn, quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và từng tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quản lý doanh nghiệp và người lao động thấm nhuần mục tiêu, quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Thường xuyên chăm lo công tác tổ chức xây dựng Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi, đảng bộ cơ sở, gắn với kiểm tra, giám sát về chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực, chính trị để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, và bầu Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Các tin khác:

41-45 of 437<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter