Gặp mặt, tọa đàm về hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022- 2025

NGUYỄN TÂM

 

Nhằm ghi nhận vai trò tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chuẩn bị cho công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”; đồng thời chia sẻ, trao đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tác, quảng bá và cổ vũ, động viên các văn nghệ sĩ, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 22/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các văn nghệ sĩ về hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022- 2025.

Dự buổi gặp mặt, tọa đàm với các văn nghệ sĩ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đài PT- TH tỉnh Yên Bái; các văn nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho 9 chuyên ngành VHNT tỉnh; cán bộ, lãnh đạo Phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan Thường trực Hội Liên hiệp VHNT tỉnh.

Khai mạc buổi gặp mặt và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào của tỉnh, của đất nước, VHNT luôn song hành, phản ánh chân thực, kịp thời truyền tải sâu sắc, toàn diện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là cụ thể hóa các quan điểm, đường lối xây dựng và phát triển đất nước trong suốt hơn 35 năm đổi mới; góp phần xây dựng, bồi đắp những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển VHNT tỉnh nhà. Luôn dành tình cảm đặc biệt, trân quý những đóng góp, sự sáng tạo của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ trong tỉnh. Từ đó, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh đã có bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh cao quý, trực tiếp xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, bồi dưỡng, phát triển con người Yên Bái với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp. Hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, thực sự trở thành một môi trường sáng tạo lành mạnh, một mái nhà chung đầm ấm của các thế hệ văn nghệ sĩ…

Báo cáo nhanh kết quả hoạt động VHNT của Hội trong giai đoạn từ 2015 đến tháng 6/2022, Họa sĩ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, vận dụng tối đa những thuận lợi và cố gắng khắc phục khó khăn, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội, luôn là mái nhà chung của văn nghệ sĩ Yên Bái, đoàn kết, cùng nhau sáng tạo, phát huy tối đa vai trò của văn nghệ sĩ trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Cụ thể, công tác xây dựng, phát triển Hội đạt nhiều thành quả đáng trân trọng. Tính từ 2015 đến tháng 6/2022, Hội kết nạp được 41 hội viên mới, 19 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương, 1 hội viên được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, 2 hội viên được tặng danh hiệu NSƯT, 2 NSNA được phong tước hiệu EVAPA- Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc, tước hiệu ESVAPA- Nghệ sĩ nhiếp ảnh cống hiến xuất sắc; Thành lập mới 3 Chi hội (Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái, Chi hội Văn xuôi Yên Bái và Chi hội Thơ Yên Bái) nâng tổng số lên 10 tổ chức thành viên, cơ bản đảm bảo mỗi chuyên ngành văn học, nghệ thuật là một Chi hội. Tổ chức thành công Đại hội cho 7 Chi hội chuyên ngành, lựa chọn được đội ngũ Ban Chấp hành Chi hội có năng lực tập hợp, lãnh chỉ đạo hội viên chi hội thực hiện những nhiệm vụ chung của Hội.

Hoạt động triển lãm, công bố tác phẩm được đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng, đạt được kết quả cao. Trong hơn 6 năm, Hội đã tổ chức có hiệu quả 44 cuộc triển lãm Tranh, Ảnh nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh, trưng bày 3300 tác phẩm (riêng nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức 35 cuộc, gấp gần 6 lần so với nhiệm kỳ trước, với 2820 tác phẩm Tranh, Ảnh nghệ thuật được trưng bày, gấp hơn 14 lần so với nhiệm kỳ trước); 2 năm liên tiếp tổ chức thành công Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVIII- 2018, lần thứ XIX- 2019, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong giới Nhiếp ảnh của khu vực; số lượng tác phẩm được triển lãm quốc tế, toàn quốc và khu vực ngày một nhiều.

Yên Bái là địa phương duy nhất trong cả nước có 3 ấn phẩm song hành là Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn nghệ Yên Bái vùng cao và Trang VHNT Yên Bái điện tử. Trong hơn 6 năm, Hội đã xuất bản 78 số Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, phát hành 42.100 cuốn, đăng tải hơn 7.000 tác phẩm VHNT, là một trong những tạp chí đứng ở top đầu trong số 63 tạp chí của các tỉnh, thành phố trong cả nước; xuất bản 42 số Văn nghệ Yên Bái vùng cao, phát hành 14.550 cuốn, đăng tải hơn 2.200 tác phẩm VHNT; Trang VHNT Yên Bái điện tử 4 lần được đầu tư nâng cấp, cập nhật thường xuyên các vấn đề thời sự, hoạt động văn hoá, văn nghệ trong và ngoài tỉnh; thông tin, giới thiệu đến bạn đọc trong cả nước về miền đất, con người, VHNT Yên Bái một cách nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội đã đứng tên và phối hợp xuất bản 8 tập sách. Hội viên của hội xuất bản 73 tập sách (hơn 1 tập do với nhiệm kỳ trước). Đây cũng là một kênh hữu hiệu góp phần quảng bá, công bố, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật của hội viên tới công chúng. Tổ chức thành công 5 cuộc Ngày thơ Việt Nam; 2 Chương trình thơ nhạc chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và lần thứ XIX; tổ chức và phối hợp tổ chức 17 trại sáng tác cho 248 lượt hội viên (Hơn 4 trại so với nhiệm kỳ trước), cử 44 lượt hội viên tham dự các trại sáng tác do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; tổ chức 02 trại sáng tác cho 32 tác giả trẻ; tổ chức 38 chuyến thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho các hội viên của Hội (riêng nhiệm kỳ 2015- 2020 là 30 cuộc, gấp 6 lần so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt Hội đã phối hợp với Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội tổ chức Chương trình “Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải” 2020 và phối hợp với Hội VHNT Thái Bình tổ chức cho các họa sĩ, các NSNA thực tế sáng tác tại các vùng biển và các đồn biên phòng của tỉnh Thái Bình, các họa sĩ đã được tổ chức vẽ trực họa khi đi thực tế được gần 40 tranh và hàng nghìn file ảnh

Nhằm tạo sân chơi cho hội viên, động viên, khích lệ hội viên sáng tác, đồng thời tìm kiếm tác phẩm chất lượng đăng tải trên Tạp chí, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Hội, trong hơn 6 năm, Hội đã đứng ra tổ chức 14 cuộc thi sáng tác VHNT (riêng nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức 10 cuộc thi, gấp 5 lần so với nhiệm kỳ trước); phối hợp với tỉnh bạn và các ban, ngành, địa phương tổ chức 8 cuộc thi sáng tác VHNT (hơn 3 cuộc so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, lần đầu tiên, Hội đã tạo sân chơi rộng hơn để hội viên có cơ hội học hỏi, cọ sát với văn nghệ sĩ tỉnh bạn bằng Cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai với chủ đề “Dấu ấn quê hương, con người Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai”. Cũng với tinh thần đó, năm 2021 Hội tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc. Tổ chức 06 lượt xét Giải thưởng VHNT Yên Bái hàng năm, 02 lần tổ chức xét và trao tặng thành công Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ Nhất và lần thứ Hai, kịp thời động viên, ghi nhận những cống hiến của văn nghệ sĩ trong sự nghiệp phát triển VHNT của tỉnh.

Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan Thường trực, Hội luôn quan tâm, tạo điều kiện nâng cao năng lực sáng tác cho hội viên bằng cách tổ chức hội thảo, cử tham dự các lớp tập huấn do Trung ương và địa phương tổ chức. Từ năm 2015 đến tháng 6/2022, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 7 cuộc tọa đàm, Hội thảo văn học (riêng nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức 7 cuộc, gấp 2,3 lần so với nhiệm kỳ trước). Trong đó Hội thảo về tác giả- tác phẩm đã được khởi động lại sau nhiều năm lắng xuống; Cử 33 lượt hội viên, cán bộ, phóng viên tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ. Trong đó tiêu biểu là lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du và các lớp tập huấn do Hội đồng Lý luận phê bình VHNT trung ương tổ chức. Quan tâm hơn tới công tác hỗ trợ công bố tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật nhằm tạo điều kiện tốt nhất để hội viên có thêm kinh phí xuất bản tác phẩm, phục vụ công chúng. Trong 6 năm, Hội đã hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật cho 228 tác phẩm, bộ tác phẩm của 228 tác giả, nhóm tác giả, đảm bảo chính xác, công tâm và kịp thời, là nguồn động viên, khích lệ văn nghệ sĩ thêm hăng say sáng tác. Từ những quan tâm đầu tư, kịp thời động viên khích lệ đó mà hội viên ở cả 9 chuyên ngành VHNT của Hội đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, số lượng và chất lượng giải thưởng của hội viên ngày càng tăng cao, khẳng định năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ Yên Bái ngày một tiến bộ. Trong 6 năm, hội viên của Hội đã đạt 397 giải thưởng Quốc tế, Trung ương, khu vực và của tỉnh (riêng nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt 353 giải, gấp 2,2 lần nhiệm kỳ trước)

Tham gia tọa đàm, sau khi nghe ý kiến phát biểu về những vấn đề liên quan của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, với tinh thần trách nhiệm cao, các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho văn nghệ sĩ 9 chuyên ngành VHNT đã có nhiều ý kiến thảo luận đánh giá, làm rõ những kết quả hoạt động trong thời gian qua, đồng thời cùng nhau trao đổi những tâm tư, nguyện vọng, trăn trở, chia sẻ những khó khăn và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động VHNT trong thời gian tới. Trong đó, phần lớn các ý kiến phát biểu đã đề cập đến những vấn đề thực tiễn của VHNT hiện nay như: Điều kiện để phát triển đội ngũ hội viên, nâng cao chất lượng tác phẩm VHNT; động viên, bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc ít người tham gia sáng tác; phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ sáng tác trẻ; quan tâm đầu tư cho những tác phẩm thuộc đề tài chiến tranh, lịch sử, đề tài khoa học; mở rộng đối tượng phát hành đến các nhà trường; hỗ trợ xuất bản, phát hành các sản phẩm VHNT, khơi gợi tiềm năng của văn nghệ sĩ để đóng góp cho tỉnh, phối hợp các cơ quan liên quan để tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trân trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Hội, của toàn thể các văn nghệ sĩ đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn những đóng góp của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Thông tin nhanh những kết quả nổi bật đạt được của tỉnh trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các văn nghệ sĩ tiêu biểu có mặt tại buổi gặp mặt, tọa đàm này sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo, cống hiến, ngày càng có nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng, phản ánh chân thực đời sống của người dân Yên Bái, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đẹp của đất và người Yên Bái. Tiếp thu các ý kiến thảo luận của Hội và các văn nghệ sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng các ý kiến góp ý thẳng thắn, đồng thời giải đáp nhiều ý kiến kiến nghị của các văn nghệ sĩ tại Hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ và mang tính xây dựng, các văn nghệ sĩ đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết. Trân trọng tiếp thu và giải đáp các ý kiến đó, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kết luận, đánh giá những nỗ lực và thành tựu đạt được của VHNT tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, VHNT của tỉnh đã bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các định hướng chủ trương lớn của tỉnh trong từng thời kỳ cách mạng; Bằng tâm huyết, trách nhiệm, lao động không mệt mỏi, các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị; đồng thời sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo nhân dân đối với VHNT là nguồn động lực to lớn cho văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến.

Thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề thực tiễn còn tồn tại của VHNT, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hội và các văn nghệ sĩ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trước hết, về quan điểm chung của tỉnh, đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về vai trò của văn hóa nói chung, VHNT nói riêng trong việc phát triển quê hương, đất nước. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đặc biệt là các quan điểm, chủ trương được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Xác định hoạt động VHNT phải đặt trong yêu cầu, nhiệm vụ chung của đất nước, của tỉnh. Trên cơ sở cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo với đặc thù của Hội, đưa chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn các hoạt động VHNT một cách thiết thực, hiệu quả.

Tạo điều kiện cho Hội và các văn nghệ sĩ được rộng đường sáng tạo, đóng góp trí tuệ và tâm huyết của mình cho tỉnh. Sáng tạo ra các tác phẩm VHNT có giá trị mang nhiều sự nhân ái, nặng lòng trắc ẩn, tính nhân văn, truyền thống các dân tộc Yên Bái, đi vào lòng người, lan tỏa cho đông đảo nhân dân, tạo nên một xã hội tốt đẹp. Mở rộng “sân chơi” cho các văn nghệ sĩ để họ có điều kiện sáng tạo ra các tác phẩm có chất lượng, mang tính thời đại. Tôn trọng nghệ sĩ, tôn trọng tự do sáng tác của họ, để họ chọn hướng đi, ý tưởng nghệ thuật được thăng hoa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của các giải thưởng sáng tạo VHNT. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải cầu thị, cố gắng hết sức để khai thác, phát huy tốt hơn nguồn lực con người Yên Bái, nhất là tài năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Đối với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Hội tiếp tục coi trọng công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, quan tâm phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển hội viên trẻ, hội viên người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích các văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của 30 dân tộc anh em tỉnh Yên Bái.

Hội cần khai thác và phát huy tính dự báo về vấn đề nảy sinh của xã hội từ vai trò các văn nghệ sĩ, sớm phát hiện và dự báo các hiện tượng, các vấn đề xã hội đặt ra; Nêu cao tính chủ động của Hội và các Hội, chi hội thành viên trước các vấn đề xảy ra của tỉnh, từ góc độ chuyên môn của mình, mang các tác phẩm nghệ thuật để tuyên truyền, định hướng cho xã hội trước những thay đổi hay tình huống khó khăn để tạo sự bình tĩnh, không hoang mang, dao dộng, vững vàng, đồng thuận và đoàn kết cho toàn xã hội. Nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hội thảo về tính cách, con người Yên Bái, phát huy giá trị di sản Yên Bái, bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số; quan tâm đầu tư có chiều sâu cho các hoạt động tuyên truyền, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Có sự phối hợp chặt chẽ với ban, sở, ngành liên quan để đưa ra đề xuất tháo gỡ “điểm nghẽn”.

Đối với văn nghệ sĩ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong hoạt động văn học, nghệ thuật. Tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng. Bằng sự tài hoa, tinh tế và lăng kính nghệ thuật cùng tình yêu quê hương của mình, các văn nghệ sĩ thông qua tác phẩm phản ánh sâu sắc về một Yên Bái có thiên nhiên tươi đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa, một Yên Bái giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư chiến lược; một Yên Bái miền núi đang từng ngày nỗ lực vươn lên trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa với những con người “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”

Đối với những kiến nghị của Hội và các văn nghệ sĩ về điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện và phát huy sức sáng tạo của văn nghệ sĩ như: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác xuất bản các ấn phẩm của Hội, bắt kịp xu thế và định hướng về chuyển đổi số của tỉnh; Tổ chức thêm các Trại sáng tác; Hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; Thành lập Tổ Nhiếp ảnh thời sự- Chính trị để tác nghiệp tại các sự kiện lớn của tỉnh, nhằm ghi lại lịch sử bằng hình ảnh cho tỉnh, đồng thời làm kho tư liệu ảnh thời sự, chính trị sử dụng lâu dài; Xây dựng Nhà triển lãm nghệ thuật cấp tỉnh…, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Diễn ra trọn vẹn trong nửa ngày làm việc, với không khí trang trọng, nghiêm túc và ấm áp, buổi gặp mặt, tọa đàm với các văn nghệ sĩ đã thành công tốt đẹp. Sau buổi gặp mặt, tọa đàm đầu tiên, diễn ra vào tháng 6/2019 thì đây là lần thứ hai Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt và trao đổi với các văn nghệ sĩ. Sau tròn 3 năm, nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng của văn nghệ sĩ ở buổi gặp mặt trước đã được tỉnh đáp ứng. Và lần tổ chức gặp mặt này một lần nữa cho thấy sự quan tâm, trân trọng ghi nhận của Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho VHNT nói chung, dành cho Hội Liên hiệp VHNT và các văn nghệ sĩ của Yên Bái nói riêng. Tin tưởng rằng, sau cuộc gặp mặt, tọa đàm chất lượng này, nhiều nguyện vọng thỏa đáng, những tâm tư, trăn trở của VHNT, của văn nghệ sĩ sẽ sớm được thành toàn. Để các văn nghệ sĩ có điều kiện đem tài năng, nhiệt huyết của mình cùng VHNT đóng góp vào công cuộc phát triển của tỉnh, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh trong tốp đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

                                                                                              N.T

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 276<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter