TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ ĐỨC DUY- ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT YÊN BÁI 5 NĂM LẦN THỨ II

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ ĐỨC DUY- ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT YÊN BÁI 5 NĂM LẦN THỨ II

 

Kính thưa PGS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể các anh chị em văn nghệ sĩ,

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng, phấn khởi dự Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ II (2015- 2020). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh, đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý, các anh chị em văn nghệ sĩ trong tỉnh và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.          

Thưa toàn thể các đồng chí!

Văn học và nghệ thuật là một lĩnh vực có vị trí đặc biệt đối với đời sống tinh thần xã hội, không thể tách rời hiện thực cuộc sống; là nhu cầu thiết yếu của con người và hơn thế nữa, văn học nghệ thuật đã trở thành động lực, sức mạnh nội sinh bền vững cho sự phát triển, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người.

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, văn học nghệ thuật vẫn luôn song hành, phản ánh chân thực, sắc nét hiện thực phong phú, góp phần xây dựng, bồi đắp những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh cho sự trường tồn và thăng hoa của dân tộc.

Có thể nói, trong những năm qua, bám sát thực tiễn cuộc sống, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được tài năng và bản lĩnh trong sáng tạo văn học nghệ thuật. Bên cạnh những tên tuổi các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội như: Ngọc Bái, Thanh Miền, Nguyễn Thế Quynh, Hà Ngọc Anh, Nguyễn Đình Thi… đã xuất hiện những tên tuổi các văn nghệ sĩ trẻ tuổi để lại nhiều ấn tượng sâu sắc như: Nông Quang Khiêm, Nguyễn Ngọc Yến, Quỳnh Loan, Mai Oanh, Hoàng Đô, Tuấn Vũ...

Năm năm qua, đã có hàng trăm tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh- truyền hình và hàng ngàn bức tranh, bức ảnh có giá trị nghệ thuật, phản ánh sâu sắc, toàn diện vẻ đẹp của đất và người Yên Bái trong công cuộc xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh tế- xã hội; đồng thời, thể hiện năng lực, vốn sống, đạo đức cách mạng, bản lĩnh, sự trải nghiệm sâu sắc của người nghệ sĩ, tạo được sức hấp dẫn, lan tỏa những cái đẹp…, đẩy lùi tiêu cực, cái xấu, định hướng xã hội hướng tới chân, thiện, mỹ và nhân văn; đóng góp quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong tỉnh và quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thưa toàn thể các đồng chí!

     Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm là một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Giải thưởng đã thực sự tạo nên phong trào sáng tác thiết thực, là sân chơi bổ ích cho các văn nghệ sĩ có thêm động lực, tinh thần sáng tạo tham gia sáng tác các tác phẩm. Thành công của giải lần này sẽ là tiền đề để cổ vũ, động viên đông đảo các văn nghệ sĩ tích cực tham gia, hưởng ứng, nỗ lực sáng tạo để có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao trong những năm tiếp theo.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương chúc mừng sự thành công của mùa giải thứ 2 cũng như những đóng góp to lớn của văn nghệ sỹ tỉnh nhà đối với văn học nghệ thuật và đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trong tỉnh thời gian qua; đồng thời, chúc mừng 52 tác giả, nhóm tác đã được nhận Giải của tỉnh ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được như báo cáo đã nêu, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề thực tiễn văn học nghệ thuật của tỉnh, nhất là chúng ta vẫn chưa có nhiều tác phẩm thực sự xuất sắc, tạo tiếng vang và có sức lan tỏa rộng lớn trong công chúng.

Để tiếp tục tổ chức Giải hiệu quả, ý nghĩa trong các năm tiếp theo, tôi đề nghị Ban Tổ chức Giải cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp; thu hút được đông đảo các văn nghệ sĩ và mở rộng các thành phần khác cùng tham gia.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hăng hái thi đua, tham gia hưởng ứng Giải; tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Hội văn học nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần về một Yên Bái hạnh phúc.

Đồng thời, tích cực động viên, khích lệ các nhân tố mới, phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng và tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học, nghệ thuật dân tộc và mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ.

Qua từng tác phẩm, bằng lăng kính nghệ thuật cùng tình yêu quê hương Yên Bái, sự tài hoa, tinh tế của các văn nghệ sĩ, tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục có nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc về một Yên Bái có thiên nhiên tươi đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc; một Yên Bái tiềm năng, điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó là hình ảnh một tỉnh miền núi đang nỗ lực vươn lên trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa với những con người “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”.

Tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật. Chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật và kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những cống hiến của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

     Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cũng như cá nhân Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đối với hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh trong thời gian vừa qua. Tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu lớn lao xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, sau thành công của Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm lần này, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ tiếp tục tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, kịp thời cổ vũ, dẫn dắt, thúc đẩy tinh thần lao động sản xuất hăng say, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Yên Bái, hướng tới mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

     Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, đội ngũ văn nghệ sĩ, cùng toàn thể đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc các anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục có những cống hiến to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật.

     Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter