• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Gặp người tham dự Berlin Biennale 2022: Trò chuyện với Đào Châu Hải
Ngày xuất bản: 31/10/2022 2:32:53 SA

 

Quang Việt

Đây là cuộc trò chuyện thứ ba giữa tôi và anh Đào Châu Hải. Gọi là “phỏng vấn” cũng được, vì mục đích của tôi là phải ra được “văn bản” để có thể sử dụng nó như một bài báo….

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter