• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội họa Phạm Công Thành
Ngày xuất bản: 16/11/2022 3:38:57 SA

PHẠM BÌNH CHƯƠNG

Người ta thường đánh giá nghệ thuật của họa sĩ qua những tác phẩm của họ nhưng thật ra đối với những người trong nghề thì quá trình làm việc của họa sĩ mới cho thấy nghệ thuật đích thực là như thế nào…

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter