• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mỹ thuật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển
Ngày xuất bản: 16/11/2022 3:53:59 SA

BAN THƯỜNG VỤ HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

Được thành lập theo Nghị định số 295/ND-DC, ngày 8 tháng 4 năm 1957 của Bộ Nội vụ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đại hội nhiệm kỳ I (1957- 1983) với 123 hội viên đầu tiên, đến nay số lượng hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã lên tới 2004 (tính đến tháng 6/2022…

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter