• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ngói xanh Văn miếu
Ngày xuất bản: 31/10/2022 2:39:33 SA

Nguyễn Văn Thông- Nguyễn Minh Anh

Chuyện kể rằng một phái đoàn trung ương từ Hà Nội vào làm việc với tỉnh Đồng Nai, có đến tham quan Văn miếu. Một cán bộ trong phái đoàn có hỏi cô hướng dẫn “Văn miếu Hà Nội lợp ngói đỏ, Văn miếu Huế lợp ngói vàng, tại sao Văn miếu Đồng Nai lợp ngói xanh”…

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter