• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khau Phạ chiều
Ngày xuất bản: 11/05/2016 3:19:18 SA


 

Hoàng Thị Hạnh

 

Khau Phạ chiều nay em đến,

Khau Phạ chiều nay em qua.

In dấu chân anh,

Nhạc rung,

Ngựa ngược núi.

Lúi húi, cô gái Mèo xe lanh

Đeo nắng chiều về bản.

Ven suối cạn,

Búi nứa

Lặng buông cần,

Câu nắng.

Rừng lặng,

Oà vỡ tiếng chim,

Lọt thỏm vào hang núi.

Ngẩn ngơ,

Chân trượt dài dốc đỏ

Cửa rừng để ngỏ

Khoảng trời xanh.

 

                            H.H

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter