• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ngày mưa
Ngày xuất bản: 29/06/2022 2:38:49 SA

 

MAI OANH

 

Cây cối ngày mưa
Như tôi trong ngày nắng gắt
Chầm chậm sống
Đời ngắn
Ngày dài
Cứ bời tốt cho vơi đi thù hận

 

Hoa lá ngày mưa
Như những gì tôi có
Trong túi tôi có những ngày mưa gió
Đời tôi thỉnh thoảng nở hoa

 

Hoa quả đôi lúc trái mùa
Như tôi đôi khi trái tính
Mưa có những khi hết mình để nắng
Mùa đời tôi quen biến đổi
Chẳng cần hỏi khi nào đến cuối cùng

 

Chầm chậm thôi
Hoa nở
Lộc bung...

 

                                        M.O

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter