• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Nhớ Tam Đường
Ngày xuất bản: 23/11/2018 2:41:17 SA

                              Hoàng Thị Hạnh

 

Nỗi nhớ Tam Đường lạ lắm

Ngọt ngào, xa xôi, bâng quơ.

Mùa thu dã quì vàng rực,

Cùng mây vươn lên trời cao.

 

Nỗi nhớ Tam Đường cồn cào

Mỗi khi có người nhắc đến.

Tự nhủ lòng mình bình yên,

Để cho mây bay về núi.

 

Nỗi nhớ Tam Đường lạ lắm

Nồng nàn như rượu Nà Tăm.

Đánh thức khoảng trời thiếu nữ,

Từ lâu đã ngủ yên rồi.

 

Nhớ lắm, Tam Đường Người ơi!

Tại mây vô ý bắc cầu.

Tại hạt sương thu lạc lối,

Từ chân đèo Giang về đây.

 

Đừng hỏi vì sao như thế

Mỗi khi tôi nhớ Tam Đường.

Chẳng phải vì Tam Đường ngọt,

Như ai vẫn nghĩ ngày thường.

 

                                                             H.T.H

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter