• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Trái tim
Ngày xuất bản: 23/11/2018 2:44:49 SA

                             Hoàng Thị Sen

 

Trái tim

Nhịp đập ta thấy mình

Rồi ta yêu

Lỗi nhịp

 

Trái tim

Nơi tất cả dòng chảy hướng về

Khi ta yêu

Dòng chảy như ngừng lại

 

Trái tim

Khi đặt nhầm chỗ

Máu không thể nhuộm đỏ

Rồi bùng nổ

Vỡ vụn

 

Xin trao người

Trái tim

Để không phải đau

Phải khóc.

 

                                    H.T.S

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter