• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 08/12/2021 9:03:00 SA

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

 

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Dự phiên bế mạc Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố.

Trong phiên thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo 6 ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công thương; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thi hành án dân sự tỉnh… đăng đàn trả lời chất vấn những nhóm vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Đó là: việc thực hiện một số chính sách của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp như các dự án phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, công tác cấp giấy chứng nhận chứng chỉ rừng bền vững… còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần tiếp tục xem xét, tháo gỡ…

Công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn trường học, y tế trường học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đề xuất tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục giảm lãi suất tiền vay và có chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp; lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia về các thôn, bản vùng cao; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án dân sự…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm.

Sau phiên chất vấn,  thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4) đã tác động sâu rộng, trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập thể lãnh đạo, thành viên UBND tỉnh, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết "trên dưới một lòng, muôn người như một”, đồng thuận đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đó là: tập trung triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới với chủ đề của năm đã được xác định là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” gắn với phương châm hành động "Quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

 

 Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu đã nhấn nút biểu quyết thông qua 20 nghị quyết quan trọng của Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri trong tỉnh về kết quả Kỳ họp, tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nội dung các nghị quyết Kỳ họp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, ủng hộ, đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

 

* 20 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XIX:

(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(2) Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022.

 (3) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

(4) Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022.

(5) Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(7) Nghị quyết quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 

(8) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025.

(10) Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

(11) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

(12) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.

(13) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(14) Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

(15) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(16) Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với các trường hợp là hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tự nguyện thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2019 và năm 2020.

 (17) Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(18) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(19) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022.

(20) Nghị quyết bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo nguồn: Báo Yên Bái

Tin khác

 • Triển lãm Ảnh nghệ thuật chủ đề “Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải- Kiệt tác của đồng bào vùng cao” và Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng lần thứ I năm 2022.
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái:Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khai thác tiềm năng, phát huy nội lực để Yên Bái phát triển
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích lịch sử, văn hoá Quốc gia Căng - Đồn, thị xã Nghĩa Lộ
 • Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
 • Yên Bái đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Dang thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 921
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây dựng Khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái
 • Thành phố Yên Bái: Ấn tượng, hấp dẫn Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca”
 • Khai mạc Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022.
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ năm 2022
 • 1-10 of 725<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter