• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Ngày xuất bản: 04/07/2021 8:06:00 CH

 

Sáng nay - 4/7, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã được tổ chức. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh  ủy.

Kính thưa Nguyễn Tuấn Anh – Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp.

Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm chính trị cao, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách của 56 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua các nội dung báo cáo trên.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự thống nhất cao giữa chủ trương của Đảng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Đây là những quyết định quan trọng nhằm củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, các đồng chí được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm, bầu giữ các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Trung ương, của Tỉnh ủy và sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như cử tri trong tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp này, chúng ta được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để bổ sung, cập nhật và kế hoạch, chương trình công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ, trách nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu; thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như thành công của kỳ họp lần này, cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được của nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Tôi đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, ngay sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ có liên quan trỉnh cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, năng lực; đặc biệt là sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của mình đã báo cáo trước cử tri. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp.

Ba là, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan trong bộ máy chính quyền để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Bốn là, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là những vấn đề quan trọng, bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương nơi ứng cử để tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Năm là, trước mắt, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ, bắt tay ngay vào công việc để chuẩn bị thật tốt nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 này; nhất là tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền triển khai thực hiện góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, chuyển tới kỳ họp này. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các vị khách mời và các đại biểu đã đến dự, động viên Kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đóng góp tích cực của các ban, sở, ngành, các cơ quan giúp việc đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đông nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đông doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter