• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày xuất bản: 29/06/2018 2:41:40 CH

 Sáng 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị và tổ chức đường truyền đến 10 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện...

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  đồng chí Trần Quốc Vượng- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết lần này đạt kết quả cao, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7, để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Đồng chí cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó; tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. Đồng chí lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW "Về cải cách chính sách tiền lương đối vưới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; 

Trong đó, nêu rõ mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của từng nghị quyết như: đến năm 2020, thể chế hóa Nghị quyết 26 thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết số 27, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế...; Nghị quyết số 28 nhằm đưa bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt, triển khai thực hiện

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tại điểm cầu  Yên Bái

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương Yên Bái cùng một số tỉnh đã tổ chức tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc.

Đồng chí đề nghị các thành ủy, tỉnh ủy, tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên chưa được học tập Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống; gắn việc tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 với các nghị quyết đang triển khai thực hiện như các Nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII).

Cấp ủy, các cấp lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền những cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết; các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện các nghị quyết gắn với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, không hiệu quả.

Sau khi được tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức của Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng, Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo các đại biểu về dự Hội nghị viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó nêu rõ nhận thức chung về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp đối với tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác; giới thiệu cho cán bộ, đảng viên nội dung các nghị quyết và cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, hành động cụ thể, sát với thực tế ở địa phương, đơn vị mình.

 

Theo nguồn Báo Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter