• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 21 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thông qua 13 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 20/04/2021 9:02:00 SA

Sau gần một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp

Tổ chức thành công 21 kỳ họp HĐND

Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 nêu rõ: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng HĐND tỉnh đã kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đạt được của các nhiệm kỳ trước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, nỗ lực đổi mới hoạt động, đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt vai trò của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tích cực vào những thành tựu chung mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ 2016  - 2021, HĐND tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công 21 kỳ họp, thông qua 235 nghị quyết; chất lượng các nghị quyết được nâng lên, sát với thực tiễn và có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả; quy trình tổ chức giám sát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 42 chuyên đề, trên 250 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên và đột xuất, tập trung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, nội chính - pháp chế, quốc phòng - an ninh.

Công tác điều hành kỳ họp liên tục đổi mới, từng bước cải tiến, hợp lý và đạt hiệu quả cao. Vai trò điều hành của chủ tọa linh hoạt, sáng tạo, bám sát chương trình đề ra, thể hiện sự chặt chẽ, dân chủ.

Nhờ vậy, đã giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường; sắp xếp hợp lý nội dung, chương trình các phiên họp; dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ; tổ chức chất vấn theo nhóm vấn đề, kết hợp chất vấn, tái chất vấn, có kết luận của phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường và phiên chất vấn...

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc. Các kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tập hợp, phản ánh, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Thông qua 13 nghị quyết quan trọng

Với sự biểu quyết nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp đã xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái; về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025….

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ thêm những kết quả trong đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và việc thu hồi diện tích đất lúa lớn để thực hiện dự án phát triển quỹ đất của tỉnh; giải pháp thực hiện chính sách thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; vấn đề phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh: Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XVIII, chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục thực hiện cho đến Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa mới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trọng trách của người đại biểu nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung triển khai các bước tiếp theo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Sau cuộc bầu cử, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cũng đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị tốt nội dung, đảm bảo cho Kỳ họp thứ nhất HĐND khoá XIX thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh...

13 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 21 – HĐND tỉnh khóa XVIII:

(1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái.

(5) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(7) Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

(8) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(9) Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(10) Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(11) Nghị quyết thông qua một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(12) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(13) Nghị quyết về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter