• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Yên Bái sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày xuất bản: 19/07/2022 6:07:00 CH

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả. Công tác tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được quan tâm chú trọng, công tác duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tích cực tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm “Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa xây và chống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, phát triển chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền. Hệ thống trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin sâu rộng.

Công tác quản lý báo chí, Internet, mạng xã hội được Ban Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương và một số tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu ra nhiều kiến nghị, giải pháp trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tương tác, tuyền truyền và lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của phóng viên, nhà báo; đổi mới cách viết, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội; công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, bởi vậy đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp, ngành, đơn vị quan tâm, quán triệt trong các lực lượng nghiêm túc chấn chỉnh, tránh để xảy ra sai sót.

Trong 6 tháng cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. do đó, đồng chí đề nghị các thành viên của Ban chỉ đạo 35 các cấp tập trung triển khai nhiệm vụ, bám sát chương trình công tác của năm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Trung ương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Chủ động nắm chắc hoạt động, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn trên địa bàn để kịp thời tham mưu các phương án, biện pháp tuyên truyền, xử lý. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trang mạng, các tài khoản, fanpage trên mạng xã hội. Nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên các cấp tăng cường viết, đăng bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Tăng cường hoạt động của các thành viên trong Tổ chuyên gia, Tổ cộng tác viên, có thêm nhiều bài viết mang tính nghiên cứu chuyên sâu, có tính lý luận cao; kịp thời nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội để có các giải pháp tuyên truyền, định hướng phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tham gia và sử dụng mạng xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang web, fanpage của Ban chỉ đạo 35 các cấp; quan tâm chỉ đạo sát sao việc thẩm định duyệt nôi dung tin bài trên các trang mạng xã hội, đảm bảo thông tin tích cực, chính xác, có tính chiến đấu cao…

 

NGUYỄN TÂM

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter