• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quản lý, năm 2017
Ngày xuất bản: 13/08/2017 7:18:26 CH

Sau 3 ngày nghiên cứu, học tập nghiêm túc, chiều nay 13/8, chuyên đề "Cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4, đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” đã khép lại chương trình lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quản lý, năm 2017.

Với số lượng gần 600 học viên, khóa bồi dưỡng được tổ chức thành 2 lớp (lớp thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và lớp thứ 2 tại Trường Chính trị tỉnh). Tới dự và chỉ đạo 2 lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nghiên cứu, học tập các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng, các nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm của các viện đầu ngành trong nước ở lĩnh vực liên quan và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với khả năng truyền đạt sinh động, có sức thuyết phục đã cung cấp cho học viên những kiến thức lý luận, thực tiễn sâu rộng, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, coi trọng tính liên hệ, vận dụng thực tiễn, gợi mở định hướng chính sách lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Các chuyên đề học tập đã được các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và học viên đánh giá cao.

Đây là những chuyên đề rất cơ bản, sát thực với tình hình hiện nay, cung cấp những kiến thức lý luận và  thực tiễn bổ ích trong hoạt động nghiên cứu cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và của từng cán bộ, đảng viên.

Qua các nội dung được tiếp thu, các học viên đã hiểu sâu sắc hơn về những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác- Lên nin; việc nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là những nội dung cốt lõi của "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” trong tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam nói chung và mỗi địa phương hiện nay nói riêng. 

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Công tác chuẩn bị và tổ chức lớp bồi dưỡng đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung các chuyên đề rất bổ ích, thiết thực cả về lý luận cơ bản của Đảng và chủ trương, chính sách thực tiễn, qua đó góp phần khẳng định chủ trương đẩy mạnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức một cách thiết thực của Tỉnh ủy là đúng đắn, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để đẩy mạnh thực hiện.

Hầu hết các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, giám sát việc tham gia học tập của các cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình; có sự phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo lớp học. Vì vậy, hầu hết các học viên đã nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp, tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề, có ý thức trách nhiệm trong quá trình học tập.

Sau lớp bồi dưỡng, Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm việc tham mưu tổ chức và việc tham gia học tập của cơ quan, đơn vị mình; trên cơ sở chuyên đề, tài liệu bồi dưỡng và kiến thức tiếp thu được, tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, nhất là liên hệ thực tiễn, đề xuất các chủ trương, giải pháp với ngành, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác; hoàn thiện đúng tiến độ, có chất lượng việc viết bài thu hoạch theo yêu cầu của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo lớp học, hoàn thành và nộp bài viết trước ngày 24/8 gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kết quả đánh giá bài viết thu hoạch sẽ được gửi về cơ quan, đơn vị làm cơ sở đánh giá việc học tập nâng cao nhận thức về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm của cán bộ, đảng viên; các cấp trực thuộc Tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan khẩn trương chuẩn bị tài liệu, giảng viên và cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 2 (cán bộ do Ban Thường vụ cấp ủy huyện và tương đương quản lý). Dự kiến các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 2 sẽ được triển khai từ tháng 9/2017.

 

                                                                                                                                                                                                           P.V

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter