• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 21/10/2020 9:37:00 SA

 

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 20/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng) tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Trong phiên làm việc sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX 

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó có tổng số 22 ý kiến tham gia tại tổ vào nội dung báo cáo, tờ trình trình tại hội nghị.

Theo đó cơ bản các đại biểu đều nhất trí với nội dung báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm các đại biểu có ý kiến đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm đối với những chỉ tiêu khó, những chỉ tiêu bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: số lượt khách du lịch, khách quốc tế, thu ngân sách…; cần đánh giá, rà soát lại năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác; trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất cụ thể để bán đấu giá quyền sử dụng đất của một số quỹ đất đã đấu giá nhiều lần không bán được. Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu việc phân cấp cho cấp huyện được thẩm định và xác định giá đất cụ thể để bán đấu giá quyền sử dụng đất; Có ý kiến nêu theo Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ- CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đối với xã loại 2 thì được bố trí 02 phó chủ tịch UBND xã, đề nghị tỉnh xem xét, hướng dẫn cụ thể; đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh bán trú quy định tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ kinh phí phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020; đề nghị tỉnh xem xét, tích hợp chính sách hỗ trợ kinh phí mua khoai giống đối với sản phẩm khoai sọ trên địa bàn huyện Trạm Tấu vào các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh; xem xét có cơ chế đối ứng phù hợp với tình hình thực tế của huyện Trạm Tấu trong xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý, thu thuế vãng lai và thuế kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đối với các doanh nghiệp đầu tư, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn các huyện…

 

Các đại biểu thảo luận tham gia ý kiến tại tổ.

Đối với nội dung các văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu có ý kiến điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh; đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh, quy định rõ quy trình về việc kiện toàn các chức danh ngành dọc (Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện) theo hướng các cơ quan ngành dọc trình Thường trực Tỉnh ủy để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy huyện; Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung sửa đổi, ban hành Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (Thay thế Quy chế số 01-QC/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy) vì có nhiều điểm không phù hợp và có nhiều văn bản hướng dẫn mới của Trung ương…

Các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu, giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đối với các địa phương có tính toán, xem xét đến những tác động, ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhất là thu ngân sách từ đất cho phù hợp với thực tế; xem xét bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2021…

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận tại hội trường.

Trong phần thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đề ra. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; xem xét phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 để thực hiện mục tiêu phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; chỉ tiêu phát triển trồng dâu nuôi tằm và tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao gặp nhiều khó khăn; tăng cường hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân… 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không để xảy ra tâm lý xả hơi, lơi lỏng, thiếu quyết tâm, trì trệ, ách tắc, chậm trễ ở bất cứ khâu nào, vị trí nào.        

Thực hiện ngay việc rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (điều chỉnh), nhất là những nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, các nhiệm vụ khó, các chỉ tiêu còn đạt thấp để khẩn trương, tăng tốc thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020. Bên cạnh đó, cần nắm chắc diễn biến của tình hình thời tiết để chỉ đạo sát sao, quyết liệt các biện pháp phòng, tránh thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do thiên tai gây ra. Chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp theo kế hoạch và khung lịch thời vụ.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản thu đến nay đạt thấp để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo nguồn thu; đồng thời rà soát, đánh giá các nguồn thu có khả năng tăng thu để bù đắp cho các khoản hụt thu. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đạt trên 3.615 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư công, nhất là khối tỉnh, đảm bảo đến hết năm kế hoạch phải hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước trong năm 2020.

Tiếp tục quan tâm chăm lo toàn diện cho phát triển văn hóa, xã hội, nhất là hoàn thành mục tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020 với tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh đạt trên 4%; chú trọng đến hiệu quả giảm nghèo bền vững, khích lệ, biểu dương các hộ gia đình tự nguyện thoát nghèo.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, không để phát sinh phức tạp và tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung hoàn thiện các nội dung công việc sau Đại hội và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất, hiệu quả theo đúng quy định.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành Chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Trước mắt, chủ động xây dựng đề cương, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xong trước ngày 30/10/2020, làm cơ sở triển khai xây dựng, bảo đảm cơ bản ban hành các nghị quyết quan trọng ngay trong quý IV/2020 để triển khai thực hiện từ quý I/2021 nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Quy chế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, hoàn thiện, ban hành theo quy định.

Về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các chương trình để làm căn cứ triển khai thực hiện và xây dựng Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể của từng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản trình Hội nghị; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua về mặt nguyên tắc. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng thời cập nhật số liệu theo các quyết định của Trung ương, trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Sau Đại hội, còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn cho giai đoạn nước rút để tăng tốc, về đích những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là 21 đồng chí được phân công công tác mới sau Đại hội và các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, cần gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter