• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Ngày xuất bản: 05/01/2021 3:19:00 CH

 

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 4 (mở rộng), sáng nay - 5/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị và tiến hành bế mạc

54 ý kiến tham gia vào nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nêu rõ: Trong phiên thảo luận tại tổ đã có 54 ý kiến tham gia vào nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. 

Về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết ý kiến nhất trí với kết cấu, bố cục, nội dung, thời gian các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dự thảo. 

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ

Tham gia ý kiến vào nội dung 5 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến cụ thể vào kết cấu, bố cục, về mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các nghị quyết. 

Cùng với giải trình, làm rõ nhiều nội dung ý kiến của đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng thời tiếp thu nhiều nội dung và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. 

Đối với các ý kiến tham gia vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn lọc, tiếp thu ý kiến tham gia để bổ sung hoàn chỉnh. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội trường.

Trong phần thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng thời có một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu xây dựng một số chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng cao; bổ sung thêm việc thi tuyển công chức, viên chức; làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu về phát triển nông lâm nghiệp; đề nghị tuyển dụng bổ sung thêm giáo viên cho các cấp học…

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Theo đó, về nội dung dự thảo các nghị quyết chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung tờ trình và dự thảo các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh trình tại Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. 

Về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đẩy mạnh vấn đề này là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng những năm tới. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc phát triển nông nghiệp thời gian qua của tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tháo gỡ đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển của ngành nông nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Về một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đồng chí Đỗ Đức Duy cho rằng, cần tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo. chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ"; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thân thiện; xây dựng lớp học, trường học hạnh phúc. 

Đồng chí yêu cầu, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 phải gắn kết và đáp ứng với nhu cầu sử đụng của các cơ quan trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và thị trường lao động. Chú trọng thu hút, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bển vững.

Về tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với những nội dung dự thảo Nghị quyết về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025. 

Về phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần dựa trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố, định hướng xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm là đô thị trung tâm, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh, trở thành đô thị động lực của khu vực Tây Bắc theo hướng đô thị "xanh, bản sắc, hạnh phúc", mục tiêu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2030.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Năm mới 2021 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTỌ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tính khả thi để triển khai thực hiện.

Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái, tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo khí thế mạnh mẽ phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter