• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
34 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2017
Ngày xuất bản: 04/12/2017 2:34:04 CH

Sáng 4/12, tại trụ sở Hội, Hội đồng xét Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2017 đã tiến hành họp lần 2. Chủ trì cuộc họp là Họa sỹ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh- Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng xét Sơ khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2017

Theo đúng kế hoạch đề ra, sau 10 ngày nhận tác phẩm về đọc, nghe, xem, thẩm định, đánh giá cho điểm và xếp loại, các thành viên Hội đồng đã có kết quả tổng hợp theo từng nhóm Giám khảo. Tại cuộc họp, đại diện từng nhóm Giám khảo đã thông qua biên bản nhận xét, bảng tổng hợp điểm chấm cho từng tác phẩm thuộc chuyên ngành do nhóm mình phụ trách thẩm định.

Sau khi nghe ý kiến góp ý, đánh giá của toàn bộ các thành viên trong Hội đồng cho từng chuyên ngành, Hội đồng Sơ khảo đã đi đến thống nhất các tác phẩm đạt từ 6,0 điểm trở lên đủ điều kiện đưa vào vòng Chung khảo. Từ 83 tác phẩm của 38 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 34 tác phẩm của 34 tác giả lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2017. Trong đó có: 03 tác phẩm đủ điểm xếp loại A (Văn xuôi: 01, Mỹ thuật: 01; Âm nhạc: 01); 08 tác phẩm đủ điểm xếp loại B (Văn xuôi: 02, Thơ: 01, Mỹ thuật: 01, Nhiếp ảnh: 02, Âm nhạc: 02); 12 tác phẩm đủ điểm xếp loại C (Văn xuôi: 03, Thơ: 02,  Mỹ thuật: 02, Nhiếp ảnh: 03, Âm nhạc: 02); 11 tác phẩm đủ điểm xếp loại Khuyến Khích (Văn xuôi: 02, Mỹ thuật: 03, Nhiếp ảnh: 03, Kiến trúc: 01, Âm nhạc: 02).

Ngay sau cuộc họp Hội đồng Sơ khảo, cơ quan Thường trực Hội sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, văn bản báo cáo trình lên Hội đồng Chung khảo của tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 4/12, Hội đồng nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo các tác phẩm, công trình VHNT năm 2017 đã họp lần 2 để thống nhất danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điểm xếp loại đầu tư.   

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng nghệ thuật thẩm định xét Hỗ trợ đầu tư sáng tạo các tác phẩm, công trình VHNT năm 2017

Trong tổng số 159 tác phẩm, cụm tác phẩm của 42 tác giả và nhóm tác giả đăng ký xét Hỗ trợ đầu tư, Hội đồng thẩm định đã thống nhất lựa chọn được 38 tác phẩm, cụm tác phẩm của 38 tác giả và nhóm tác giả để hỗ trợ đầu tư sáng tạo. Trong đó, chuyên ngành Văn xuôi có 09 tác phẩm của 09 tác giả (03 tác phẩm xếp loại A; 04 tác phẩm xếp loại B; 02 tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Thơ có 02 tác phẩm của 02 tác giả (01 tác phẩm xếp loại B, 01 tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Mỹ thuật có 11 tác phẩm của 11 tác giả (04 tác phẩm xếp loại A, 05 tác phẩm xếp loại B, 02 tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Nhiếp ảnh có 09 cụm tác phẩm của 09 tác giả (02 cụm tác phẩm xếp loại A, 04 cụm tác phẩm xếp loại B, 03 cụm tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Âm nhạc có 05 tác phẩm của 05 tác giả (01 tác phẩm xếp loại A, 02 tác phẩm xếp loại B, 02 tác phẩm xếp loại C); chuyên ngành Điện ảnh- Truyền hình có 02 tác phẩm của 02 nhóm tác giả (01 tác phẩm xếp loại A; 01 tác phẩm xếp loại C).

 

                                                                                                   Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter