• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 20/08/2020 12:09:00 CH

 

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐ- KT) Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐ- KT Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐ- KT Trung ương…

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, sở, ngành của tỉnh cùng hơn 400 đại biểu toàn tỉnh về dự Đại hội.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Diễn văn khai mạc tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Với nội dung trọng tâm là tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được; nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chất và lượng; thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2016- 2020)

Đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2016- 2020), phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025. Báo cáo nêu rõ: Năm năm qua, Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm, chỉ đạo sát sao với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp; sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp thực hiện với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, tỉnh đã phát động và tổ chức được 05 phong trào thi đua thường xuyên; 07 phong trào thi đua chuyên đề. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hoạt động theo đúng Quy chế và nhiệm vụ phân công; thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng.

Các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, lựa chọn chủ đề, nội dung, chỉ tiêu đến giải pháp thực hiện với nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai đồng bộ, quyết liệt, rộng khắp bằng nhiều giải pháp mạnh mẽ và với sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã, vượt hơn 3 lần so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, có 05 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, có huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc;  Giai đoạn 2016- 2020, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân 4,93%/năm, từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020...

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng. Trong 5 năm, tỉnh Yên Bái có 105 tập thể và 304 cá nhân được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 18 bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng; 05 cá nhân được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 02 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú; 05 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 4.756 tập thể và 7.515 cá nhân; tặng 159 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật; 219 Giải Báo chí và các hình thức khen thưởng khác. Năm 2019, tỉnh được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; được Chính phủ tặng Cờ thi đua (đơn vị dẫn đầu Cụm Thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc). Năm 2020, tỉnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào năm 2025, trong 5 năm tiếp theo, tỉnh đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, các đại biểu đã báo cáo tham luận tại Đại hội, tập trung thảo luận một số nội dung về Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực cho đất nước...; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao sản xuất…

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua, đồng thời biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về dự Đại hội. Nhất trí với những chủ trương, giải pháp đã được nêu trong Báo cáo tổng kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Yên Bái cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Phải tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 và 2021- 2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới; Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thi đua khen thưởng..., nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua để ngành nào, cấp nào cũng ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, thi đua là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan và của mỗi người như lời dạy của Bác "Người người thi đua, ngành ngành thi đua...". Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các phong trào thi đua sẽ là động lực to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực, đạt nhều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp đầu năm học mới, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã có phần quà gửi tới các cháu thiếu nhi, học sinh tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao phần quà tới các cháu thiếu nhi, học sinh tỉnh Yên Bái

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 11 đồng chí. Trong đó có 01 đại biểu Trung ương và 10 đại biểu được giới thiệu và thông qua tại Đại hội.

Đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 Phát động phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2025 với chủ đề Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm mà công tác thi đua cần tập trung thực hiện. Đó là:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệu sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái; thi đua đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Các phong trào thi đua của tỉnh lấy trọng tâm là 04  phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021- 2025, tạo tiền đề phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục thi đua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy- học ở tất cả các bậc học, hướng tới phát triển con người toàn diện cả "Đức- Trí- Thể- Mĩ", có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học- công nghệ, trọng tâm là ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ vào các ngành kinh tế ưu tiên của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo... nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy môi trường kinh doanh mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; phấn đấu Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

Tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các phong trào thi đua vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực quản lý nhà nước; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025; quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên BCH Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Yên Bái (đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc)

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Yên Bái- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2019; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã công bố các Quyết định và tiến hành trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể và 15 cá nhân;   Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 19 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; Bằng khen cho 34  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2015- 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh trao Bằng khen cho 20 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015- 2020); 43 tập thể và 32 cá nhân điển hình trong phong trào học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐ- KT Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao đổi với các đại biểu tại Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter