• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 18/10/2019 5:23:54 SA

Sáng 18/10, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Giàng A Chu- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Hoàng Thị Hạnh- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II và các Bộ, ban, ngành Trung ương.

 

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 225 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 46 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh tham dự Đại hội. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với tinh thần “Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa Yên Bái tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường đổi mới. 

Báo cáo chính trị của Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Khánh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội nêu rõ: Với 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 56,24%, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, kinh tế- xã hội vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những kết quả tích cực. Với hàng ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội đã giúp  các  chương trình, dự án, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc được triển khai, thực hiện và phát huy hiệu quả. Các công trình hạ tầng thiết yếu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm hơn 4%/năm. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo giảm từ 6-8%/năm. Các chính sách về định canh định cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sạch đã giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, củng cố và giữ vững từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vai trò của các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy, đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Đại hội đã đề ra 13 mục tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn 2019- 2024. 

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham luận, đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

 

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt và có hiệu quả chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo được triển khai phù hợp đối tượng và có hiệu quả.

Để tiếp tục làm tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng tỉnh Yên Bái sớm có kế hoạch cụ thể triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thực hiện từ năm 2021 ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt để vùng dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển. Cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đầu tư, tạo sinh kế bền vững, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội, đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái lựa chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương tham gia hiệu quả vào các các hoạt động, góp phần vào thành công của Đại hội. 

Đồng chí tin tưởng, đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phát huy bản sắc mỗi dân tộc, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp. 

 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- UV BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- UV BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong chặng đường vừa qua. 

Trước đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác dân tộc hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số vấn đề về công tác dân tộc trong giai đoạn tới. Theo đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn các cân tộc, một lòng một dạ sắt son theo Đảng và Bác Hồ kính yêu, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chống tư tưởng, tâm lý dân tộc cực đoan, cục bộ, dân tộc hẹp hòi; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; mọi cơ chế, chính sách ban hành đều phải hướng tới "đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào”; tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc trên các lĩnh vực, nhất là chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cho các dân tộc rất ít người, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh tiếp tục đổi mới xây dựng chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xây dựng nông thôn mới, thôn, bản nông thôn mới trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân. Coi trọng việc giữ gìn, bảo tồn, khôi phục phong tục tập quán và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế- văn hóa, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con; đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh đẻ nhiều con..., cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; bảo đảm tốt an ninh nông thôn, an ninh ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; ngăn chặn trồng cây thuốc phiện ở vùng cao; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy lùi tình trạng xuất cảnh trái phép, hoạt động tôn giáo trái pháp luật… giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc đủ khả năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- UV BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức Cờ thêu mang dòng chữ

"Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển"

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức Cờ thêu mang dòng chữ “Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. 

Tại phiên trù bị diễn ra vào chiều ngày 17/10/2019, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Tại phiên chính thức, Đại hội đã thông qua danh sách gồm 41 đại biểu chính thức, 9 đại biểu dự khuyết và thông qua quyết tâm thư của Đại hội.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- UV BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội cấp trên

Quang cảnh Đại hội

 

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter