• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng
Ngày xuất bản: 10/08/2017 4:59:41 CH

 Chiều 10/8, tại trụ sở Hội, Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 40 đảng viên là cán bộ, viên chức tại cơ quan Thường trực và các văn nghệ sỹ là hội viên tiêu biểu thuộc 9 chuyên ngành VHNT của Hội.

Đ/c Nguyễn Đình Thi- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Tuấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đ/c Phạm Ngọc Tuấn- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung Nghị quyết TW5 khóa XII của Đảng

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII của Đảng đã khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ...

Toàn cảnh Hội nghị

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng giúp cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên của Hội hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và những điểm mới về các chủ trương, quan điểm của Đảng. Từ đó góp phần thống nhất nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo và các chủ trương lớn của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thi- Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khẳng định, căn cứ nội dung của Nghị quyết, Đảng đoàn sẽ nhanh chóng tiến hành xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện tuyên truyền phổ biến Nghị quyết tới tất cả các hội viên trong từng chi hội chuyên ngành của Hội. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng đối với các cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên của Hội; định hướng sáng tác theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện nhận thức lệch lạc, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống của Hội Liên hiệp VHNT, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống thông qua các bài viết, tác phẩm Văn học Nghệ thuật.

 

Nguyễn Tâm- Vũ Chiến

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter