• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Ngày xuất bản: 16/12/2018 1:24:35 CH

Chiều ngày 15/12 , tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho các cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối đã được Đồng chí Hoàng Thị Chanh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết tại các cấp cơ sở. Các đợt học tập Nghị quyết là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Khối.

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng lần này Hội Liên hiệp Văn học nghệ tỉnh Yên Bái có 9 đồng chí đảng viên, quần chúng tham dự.

Sau khi kết thúc Hội nghị, các bí thư cấp ủy chủ trì tổ chức hội nghị thảo luận tại đơn vị, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy mình, vận dụng phù hợp với thực tiễn, báo cáo Đảng ủy Khối; Các cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân đảm bảo chất lượng, nội dung, thời gian theo kế hoạch.

Chiến Thắng

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter