• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Phát động Cuộc thi tìm trực tuyến hiểu và viết về chủ đề “Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022- 2023
Ngày xuất bản: 23/08/2022 3:59:00 CH

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945- 02/9/2022); hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/11/1955- 10/11/2022), sáng 23/8, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022- 2023.

Quang cảnh Lễ phát động

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Cuộc thi dành cho đối tượng là các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên đang công tác, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cuộc thi gồm hai phần: Thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến và thi viết. Riêng đối với phần thi viết, đối tượng được mở rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Phần thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến tập trung vào các nội dung về các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cùng các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm.

Các chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”;  xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025 cũng như các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về xây dựng Đảng theo chủ đề "Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu”.

Phần thi viết tập trung tuyên truyền về các tập thể hoặc cá nhân là gương người thật, việc thật trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối hoặc các cơ quan, đơn vị được Đảng ủy Khối phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thời gian qua.

Về hình thức thi, phần thi tìm hiểu được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo tuần (4 tuần) trên mạng Internet tại địa chỉ website: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn. 

Đối với phần thi viết, các bài dự thi có thể là tác phẩm của cá nhân hoặc của nhóm tác giả, chưa tham gia dự thi tại các cuộc thi khác. Bài dự thi dưới dạng bài viết phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 15, kiểu chữ Time New Roman. Mỗi bài viết có độ dài từ 800 - 1.500 từ, có ảnh kèm theo được giới thiệu trong bài. 

Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 8/2022 đến hết tháng 4/2023. Trong đó, phần thi trực tuyến tổ chức khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2022 và sẽ tổng kết vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2022).

Cuộc thi viết tổ chức từ tháng 8/2022 đến 15/4/ 2023 và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn một từ tháng 8 đến tháng 11/2022; giai đoạn hai đến 15/4/2023 và tổng kết vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2023).

Đồng chí Đỗ Quang Minh- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên đang công tác, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Phần thi viết mở rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, tại Lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể  trực thuộc tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi đảm bảo đạt 70% trở lên số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phần thi tìm hiểu bằng hình thức trực tuyến trên mạng Internet; tích cực tham gia nội dung phần thi viết về chủ đề "Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu”. 

Qua đó, cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

 

                                                                                         ĐỨC PHƯƠNG

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter