• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023
Ngày xuất bản: 07/04/2023 3:55:00 CH

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh về tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023, Ban Tổ chức Giải thưởng tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter