• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
HỎA TỐC: Tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
Ngày xuất bản: 04/05/2021 8:16:00 SA

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có Công văn hỏa tốc số 1213/BCĐ- VX yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter