• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái: Phiên trù bị Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày xuất bản: 12/10/2020 7:08:00 CH

Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo Yên Bái tổ chức phiên trù bị Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự phiên trù bị Đại hội có 171/200 đại biểu thuộc 05 Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội và 01 Câu lạc bộ Nhà báo hưu trí.

Quang cảnh Đại hội

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 05 người; Đoàn Thư ký gồm 02 người; bầu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm 03 người và thông qua Nội quy Đại hội.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa VII, Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái khóa VII nhấn mạnh, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh khóa VII diễn ra trong thời điểm đất nước và tỉnh đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương ngày càng được giữ vững, ổn định, niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc…

Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh khóa VII trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2015- 2020

Trước  thực tiễn và những vấn đề xã hội đặt ra, những năm qua, Ban Chấp hành Hội Nhà báo đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh kịp thời chỉ đạo các phóng viên, nhà báo, hội viên nhà báo bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội đã bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và của tỉnh về hoạt động báo chí. Đặc biệt tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Theo đó, tổ chức Hội được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp; từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hội đã tích cực phối hợp với các Ban, Sở, ngành; tham mưu và trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh nâng mức giải thưởng Báo chí Yên Bái hàng năm, tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội; khen thưởng 03 đợt cho 09 lượt tập thể và 42 cá nhân; làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên; Chỉ đạo các Chi hội Nhà báo trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2020- 2023…

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, Ban Chấp hành Hội khóa VII cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua.

Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Thủy- Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 9 người; bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo khóa VIII gồm 5 người; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội cũng đã thông qua Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI và Điều lệ Hội sửa đổi.

Kết thúc phiên trù bị Đại Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ Nhất để bầu các chức danh Chủ tịch hội, Phó Chủ tịch Hội và Trưởng Ban Kiểm tra. Với sự tín nhiệm cao nhất, Nhà báo Hà Ngọc Văn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khóa VII và Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Thủy- Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội; Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhà báo Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII điều hành bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter