• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khối thi đua các Hội đặc thù: Sơ kết công tác Thi đua- Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày xuất bản: 05/07/2022 11:31:00 SA

 Sáng 5/7, tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua- Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng- Phó Trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng tỉnh, đồng chí Nguyễn Bình Minh- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Khối thi đua; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong Khối các Hội đặc thù.

Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù có 11 cơ quan, đơn vị, gồm: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia, Hội Cựu thanh niên xung phong, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Đông Y. Hoạt động trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, song các cơ quan, đơn vị trong Khối đều quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm phong phú và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn của Khối thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Bình Minh- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh,Trưởng Khối thi đua khai mạc  Hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2022, Công tác Thi đua- Khen thưởng và Phong trào thi đua yêu nước đã được các đơn vị thành viên trong Khối hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện các Hội đã tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, của Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị đều có ý thức chấp hành tốt Quy chế hoạt động Thi đua của Khối, đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động chung.

Kết quả triển khai các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động được các đơn vị thành viên triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả. Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021- 2025 được các Hội quán triệt đầy đủ.

 

Đồng chí Hà Thị Ngoan- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng Khối thi đua thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Khối thi đua năm 2022

Công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao được quan tâm. Nội dung các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối đã được nhận 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh); 02 Cờ thi đua của Trung ương Hội (01 cờ của Hội Khuyến học và 01 cờ của Hội Chữ thập đỏ); 28 Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 89 Bằng khen của các Hội Trung ương; 37 Kỷ niệm chương của các ngành; 4 đơn vị (gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ; Liên minh Hợp tác xã; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật) được khen thưởng "Tập thể hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy".

Tại phần thảo luận, các đơn vị trong khối đã tập trung phát biểu ý kiến xoay quanh dự thảo Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Quy chế tổ chức hoạt động của Khối thi đua; Bảng chấm điểm các tiêu chí thi đua, khen thưởng của Khối...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng- Phó Trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng Phòng Thi đua- Khen thưởng tỉnh khẳng định, công tác thi đua- khen thưởng của Khối thời gian qua đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Đồng chí cũng góp ý liên quan đến Quy chế hoạt động, Bảng điểm của Khối trên tinh thần bám sát Quyết định số 791/QĐ-UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 1650/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái và Hướng dẫn số 369/HD-SNV của Sở Nội vụ Yên Bái...

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, bình xét, Khối đã thống nhất với đăng ký thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, gồm 01 Cờ thi đua của Chính phủ; 01 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 09 Bằng khen của UBND tỉnh.

 

 

NGUYỄN TÂM

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter