• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 (mở rộng):Thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II
Ngày xuất bản: 14/04/2022 8:19:00 SA

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng), các đại biểu đã tập trung thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022.

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng), đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022.
 
Theo đó, trong quý I/2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2022.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,28%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Nhiều chỉ tiêu kinh tế có tiến độ thực hiện tốt, tăng khá so với cùng kỳ, như: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,97%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,29%; dịch vụ tăng 4,18%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 35,3%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 5,55% so với cùng kỳ, bằng 23,9% kế hoạch. Tỉnh đón 385.800 lượt khách, đạt 35,1% so với kế hoạch. 
 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 965,43 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, tăng 23,6% so với cùng kỳ. 
 
Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, phát triển mạnh các thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng hiệu quả lĩnh vực văn hoá - xã hội, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các ngành và địa phương tiếp tục chủ động triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách, chế độ đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động được thực hiện đầy đủ.
 
Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày tóm tắt Thông báo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng, cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Thông báo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng, cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế số 02-QC/TU ngày 30/10/2010 quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đồng thời, nghe quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” năm 2022.
 
Phát biểu gợi ý thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 theo tinh thần Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy.
Gợi ý thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.
Từ gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu đã tích cực tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Trong đó, đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II của Tỉnh ủy. 
 
Theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã bổ sung thêm những vấn đề chưa rõ, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể. Trong đó, đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: thời gian qua, người dân gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hoá tiêu dùng, nguyên vật liệu cao song giá nông sản lại không tăng; quá trình thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch vẫn còn có những yêu cầu cao nên khó khăn với bà con; việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đang gặp khó khăn đối với người cao tuổi và người được miễn sinh hoạt; việc hợp nhất Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái vào Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh cần có lộ trình phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Đại biểu Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn tham gia thảo luận tại tổ
Các đại biểu đã có các kiến nghị như đề nghị tỉnh sớm ban hành tiêu chí nông thôn mới để các địa phương triển khai thực hiện; cân đối nguồn vốn đầu tư điện lưới quốc gia đối với các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2022;  tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn cho các địa phương vùng cao; đề nghị tỉnh tăng cường các cán bộ trong Đề án 11 về các địa phương… 
 
Cùng với đó, các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế số 02-QC/TU ngày 30/10/2020 quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; về Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ và Kế hoạch thực hiện Đề án 11 của Tỉnh ủy. 
 
Sáng mai - 14/4, Hội nghị sẽ tiếp tục phần trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ, tiếp tục thảo luận tại hội trường và tiến hành bế mạc.
Theo Báo Yên Bái điện tử

Tin khác

 • Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và thiết kế công trình biểu tượng du lịch Thị xã Nghĩa Lộ
 • THÔNG BÁO Về việc gửi tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
 • Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật về chủ đề “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”
 • Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ đến năm 2031
 • Yên Bái: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh
 • Hội nghị (Mở rộng) Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 • Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)
 • Tập huấn Nâng cao năng lực về thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại năm 2022
 • Hội nghị Giao ban báo chí quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022
 • Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022
 • 1-10 of 698<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter