• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 (mở rộng): Yên Bái: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 24/07/2020 7:50:00 CH

 

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 32 (mở rộng), Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trên 4.600 hộ đủ điều kiện thoát nghèo

Trong những tháng đầu năm, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, song với sự chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3,8%, đứng thứ 4 trong số 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

 

Quang cảnh Hội nghị.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7%, thu ngân sách đạt trên 1.270 tỷ đồng (tăng 6%), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 6.000 tỷ đồng (tăng 5%), giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt gần 2.000 tỷ đồng. 

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 8 bậc, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành trên cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 6 bậc, xếp thứ 36 toàn quốc. Yên Bái vươn lên đứng trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá trong khu vực miền núi phía Bắc (đứng thứ 5/14 tỉnh).

Trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có trên 4.600 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 54,4% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chặt chẽ, bài bản, khoa học, sát sao trong chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Đối với việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và công tác chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy. 

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, khoa học, sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đến ngày 22/7/2020, đã có 12/12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xong trước hơn 1 tháng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy), tạo tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 24/9

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến thời gian tổ chức và Chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24/9/2020.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh, giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; việc thực hiện làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình người có công… 

Đồng thời, các đại biểu cũng khái quát những vấn đề mới, sáng tạo kết quả nổi bật đã đạt được, làm rõ những hạn chế trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện sau Đại hội.

 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên tham gia thảo luận tại Hội nghị.

3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhiệm vụ chủ yếu

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thanh Trà nhận định: 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã cũng cả nước kiên trì, quyết liệt, đồng lòng không để đại dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. 

Cùng với đó, tỉnh đã chuyển trạng thái rất nhanh để thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tích cực ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, nổi bật là kết quả thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Cùng với đó, việc tổ chức thành công rực rỡ đại hội các chi, đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã tạo không khí chính trị, tư tưởng, âm hưởng xã hội tốt, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh như: hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp, hợp tác xã phải giải thể, phá sản; một số chỉ tiêu có khả năng tăng tốc nhưng vẫn đạt thấp như: sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Một số người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm, nêu gương. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc, có nơi còn trì trệ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp có mặt đầu tư chưa sâu, nhất là tham gia văn kiện đại hội cấp trên. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhiệm vụ chủ yếu mà các cấp, các ngành cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho rằng: Với không khí chính trị tốt như hiện nay, các cấp, các ngành, địa phương cần tranh thủ thời cơ, vận hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, tạo ra khí thế, tinh thần thi đua đảm bảo đồng bộ được toàn dân, toàn diện và quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Thông qua đó, đồng chí nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhiệm vụ chủ yếu.

Đó là, các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện cho bằng được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, không được chủ quan, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với yêu cầu ấn tượng nhất, chất lượng nhất và hiệu quả cao nhất, thực sự tạo ra dấu ấn cho nhiệm kỳ Đại hội mới với bộ máy cấp ủy, chính quyền mới, với tinh thần và nền tảng căn bản tiếp tục tiến lên. 

Hoàn chỉnh dự toán ngân sách đầu tư công năm 2021 một cách chủ động và phương án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026, đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, gắn với việc hoàn thiện xây dựng bộ cơ chế chính sách để thực hiện mục tiêu bao trùm trong phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 chương trình trọng điểm hướng tới phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". 

Tập trung đồng bộ, quyết liệt, phục hồi nhanh nền kinh tế

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đồng bộ, quyết liệt, phục hồi nhanh nền kinh tế, trong đó cần rà soát các chỉ tiêu giao, thực hiện linh hoạt kịch bản tăng trưởng kinh tế  để đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên 7,3%; khơi thông điểm nghẽn, ách tắc, vô cảm, trì trệ của cán bộ, các ngành, địa phương liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; tập trung quyết liệt cho tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và giải ngân xây dựng cơ bản. 

Cùng với đó, tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2020 trên 3.615 tỷ đồng. Rà soát, duy trì nâng cao các chỉ tiêu huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới và hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Chăm lo toàn diện và chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội, ưu tiên số một cho an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, thành công và chuẩn bị tốt cho năm học mới. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch COVID-19 xâm nhập và cộng đồng. Chủ động, tích cực các biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phương án, xây dựng kịch bản chi tiết từ tỉnh đến cơ sở để ứng phó với thiên tai, bão lũ. 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng IPAD

Chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh 

Một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới là cần chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh để đây thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh. 

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cấp, các ngành cần tận dụng thời gian để đổi mới, quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, đưa tỉnh vững bước vào giai đoạn mới, một thập niên mới, tạo nền tảng để Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". 

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter